Page 93 / 136  |   *Home*   *Greece, Law 2801/2000*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 4070/2012 (published on April 10, 2012; Government Gazette Issue A, Vol. 82) .:. Electronic Communications, Transport, Public Works and other provisions .:.
Google translations of Law 4070/2012 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

Updated Added text of law 4070/2012 for translation >>   1   2   3   4  5(img)   6   7  8(img)   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119(img)  120(img)  121(img)  122(img)  123(img)  124(img)  125(img)  126(img)  127(img)  128(img)  129(img)  130(img)  131(img)  132(img)  133(img)  134  135(blank)  136(irrelevant)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 146
Μεταβατικές διατάξεις
  1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων των παραγράφων 2 έως 10, οι διατάξεις του Α΄ Κεφαλαίου του παρόντος Μέρους Δ΄ εφαρμόζονται στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται από την έναρξη ισχύος του και εφεξής.

  2. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως τροποποιείται με την παρ. 3 του άρθρου 123 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που δεν έχει υπογραφεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, η σύμβαση εξαγοράς του ακινήτου.

  3. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως τροποποιούνται με τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 124 του παρόντος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχουν αρμοδίως εγκριθεί, μέχρι την έναρξη ισχύος του, τα κτηματολογικά στοιχεία της απαλλοτρίωσης.

  4. Οι διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις του άρθρου 125 του παρόντος, εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που δεν έχει κατατεθεί, μέχρι την έναρξη της ισχύος του, αίτηση του υπόχρεου φορέα για ειδική άδεια για προσωρινή κατάληψη και προσδιορισμό εύλογης αποζημίωσης από το αρμόδιο Εφετείο.

  5. Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), που προστίθεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του παρόντος, εφαρμόζεται από τη δημοσίευ-ση του παρόντος, στις απαλλοτριώσεις που έχει οποτε-δήποτε πριν την ημερομηνία αυτή συμπληρωθεί δεκαε-τία από της συντελέσεώς τους. Κατά την πρώτη εφαρμο-γή του παρόντος νόμου, οι καταθέτες των γραμματίων συστάσεως παρακαταθήκης εξ απαλλοτριώσεως γνωστοποιούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων τα στοιχεία των απαλλοτριώσεων που εμπίπτουν στην υποχρέωση επιστροφής των αδιάθετων υπολοίπων.

  6. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), που προστίθεται με την παρ. 3 του άρθρου 126 του παρόντος, εφαρμόζεται στις απαλλοτριώσεις που δεν έχει συζητηθεί η αίτηση καθορισμού προσωρινής τιμής μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου.

  7. Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2882/ 2001 (Α΄ 17), όπως αντικαθίσταται με την παράγραφο 4 του άρθρου 126 του παρόντος, ισχύει και στις συντελεσμένες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις και εφόσον δεν μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνοςκαταλήψεως του ακινήτου, η προθεσμία παραγραφής δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.

  8. Η παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως τροποποιείται με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 127 του παρόντος και οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως τροποποιούνται με το άρθρο 128 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται και στις απαλλοτριώσεις που κηρύχτηκαν πριν την έναρξη ισχύος του και εφόσον κατά το χρόνο αυτόν έχει ήδη καθορισθεί και κοινοποιηθεί στον αιτούντα την ανάκληση της απαλλοτρίωσης το ύψος της καταβλητέας αποζημίωσης, για την παρακατάθεσή της ισχύουν οι διατάξεις των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 4 και η ανάκληση θεωρείται συντελεσθείσα με την παρα

κατάθεση της πρώτης δόσης.

9. Οι παράγραφοι: α) 2 και 4 του άρθρου 13, β) 1 και 6 του άρθρου 15, γ) 4 και 8 του άρθρου 16, δ) 4 και 6 του άρθρου 18, ε) 8 και 10 του άρθρου 19, στ) 1, 8 και 9, ζ) 1 του άρθρου 24 και η) 3, 4, 5 και 11 του άρθρου 26 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 128, 129, 130, 131 και 132 του παρό-ντος νόμου, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς κατά την

-έναρξη ισχύος του παρόντος απαλλοτριώσεις.

  1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 2882/2001 (Α΄ 17), που προστίθεται με την παρ. 4 του άρθρου 132 του παρόντος νόμου, εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς κατά τηνέναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις αναιρέσεως.

  2. Όπου στις διατάξεις των νόμων 3316/2005 (Α΄ 42) και 3669/2008 (Α΄ 116) αναφέρονται το Υπουργείο και ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, νοούνται αντίστοιχα το Υπουργείο και ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, πλην αν ορίζε-

-ται άλλως στις διατάξεις του παρόντος νόμου.

12. Τα «νομαρχιακά μητρώα» των άρθρων 105 και 106

-

του ν. 3669/2008 (Α΄ 116) μετονομάζονται σε «μητρώα περιφερειακών ενοτήτων» και τηρούνται από τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων των περιφερειακών ενοτήτωντων περιφερειών του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Οι σχετικές με την τήρηση των μητρώων αρμοδιότητες των νομαρ

-χιακών συμβουλίων δημοσίων έργων του άρθρου 4 του-

π.δ. 186/1996 (Α΄ 213) ασκούνται από τα περιφερειακά

-τεχνικά συμβούλια του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 186 περίπτωση VII. α. του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), με-τά τη συγκρότησή τους.

Άρθρο 147 Καταργούμενες διατάξεις

-Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται η ειδική εισφορά που επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.δ. 2168/1952 (Α΄ 200) στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), υπέρ της Σιβιτανιδείου Δημό-

-σιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. Οι διατάξεις τουν.δ. 867/1971 (Α΄ 79) έχουν ανάλογη εφαρμογή και στην ανωτέρω περίπτωση.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

-

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

-

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 148
Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης
Τουριστικών Επενδύσεων στον ΕΟΤ

-1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου -12 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Της υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου -ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ΠΕ Πολιτικών Μηχανι-κών. Η κάλυψη της ανωτέρω θέσης γίνεται, κατά παρέκ

κλιση από κάθε σχετική διάταξη, είτε με τοποθέτηση υ

παλλήλου του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ή του -Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού είτε με απόσπαση -υπαλλήλου από οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου, -νομικών προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου του δη

μόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρ-θρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ύστερα από γνώμη του