Page 104 / 136  |   *Home*   *Greece, Law 2801/2000*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 4070/2012 (published on April 10, 2012; Government Gazette Issue A, Vol. 82) .:. Electronic Communications, Transport, Public Works and other provisions .:.
Google translations of Law 4070/2012 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

Updated Added text of law 4070/2012 for translation >>   1   2   3   4  5(img)   6   7  8(img)   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119(img)  120(img)  121(img)  122(img)  123(img)  124(img)  125(img)  126(img)  127(img)  128(img)  129(img)  130(img)  131(img)  132(img)  133(img)  134  135(blank)  136(irrelevant)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

η. Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του λιμένα.

  1. Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας ο φορέας διαχείρισης υποβάλλει στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού τιμολόγια ελλιμενισμού και λοιπών παρεχόμενων υπηρεσιών του τουριστικού λιμένα. Με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνονται τα τιμολόγια ελλιμενισμού και των λοιπών παρεχόμενων προς τα σκάφη υπηρεσιών από τους τουριστικούς λιμένες της παραγράφου 1. Οι εγκριτικές αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου εκδίδονται εντός δέκα ημερών από την υποβολή των τιμολογίων στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού. Αν παρέλθει άπρακτο το πιο πάνω χρονικό διάστημα τα τιμολόγια τεκμαίρονται εγκεκριμένα.

  2. Οι Ειδικοί Κανονισμοί και τα Τιμολόγια των τουριστικών λιμένων καταρτίζονται από τους φορείς διαχείρισης και υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού για έγκριση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 5.

  3. Όσοι κάνουν χρήση των τουριστικών λιμένων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 υπόκεινται στους ελέγχους που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις για τις ζώνες των λιμένων (λιμενικούς, τελωνειακούς και λοιπούς ελέγχους).»

Άρθρο 162

Το άρθρο 33 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο φορέας διαχείρισης τουριστικού λιμένα δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους διαρκή ή πολυετή ενοχικά δικαιώματα, είτε για επιχειρηματικές δραστηριότητες σε σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται εντός της ζώνης του τουριστικού λιμένα είτε για την εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων της χερσαίας ζώνης του (ιδίως μίσθωση ή παραχώρηση εκμετάλλευσης εστιατορίων, μπαρ, τουριστικών καταλυμάτων, οικιών, διαμερισμάτων, σταθμού ανεφοδιασμού) είτε τέλος για επιχειρηματικές δραστηριότητες στο σύνολο του τουριστικού λιμένα. Κατά τα λοιπά ισχύει ο ν. 1652/1986 (Α΄ 167). Αντίγραφα όλων των σχετικών συμβάσεων υποβάλλονται, επί ποινή ακυρότητας, στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Γραμματεί

ας Τουρισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, και την καθ’ ύλη αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός ενός μηνός από την σύναψή τους.’

Κατά τη λήξη ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης παραχώρησης του Δημοσίου με τον φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα, οι μισθώσεις ή άλλα ενοχικά δικαιώματα οποιασδήποτε φύσης, που αφορούν τον τουριστικό λιμένα και τις εγκαταστάσεις αυτού καταργούνται.

  1. Ο φορέας διαχείρισης του τουριστικού λιμένα δικαιούται να ζητήσει από την Επιτροπή την υποκατάστασή του εν όλω ή εν μέρει στη σύμβαση παραχώρησης και σε οποιαδήποτε από τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτήν. Η υποκατάσταση συντελείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού μετά από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  2. Σε περίπτωση πρόσκαιρης εθνικής ανάγκης και της συνεπεία αυτής χρησιμοποίησης των εγκαταστάσεων του τουριστικού λιμένα δεν οφείλεται αποζημίωση στον

φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα ή στον καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευόμενο τις εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου είναι δυνατόν με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού να παραταθεί η διάρκεια της παραχώρησης του τουριστικού λιμένα.

4. Μετά τη λήξη της σύμβασης ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της, η ζώνη τουριστικού λιμένα και όλες οι εντός αυτής εγκαταστάσεις περιέρχονται στο Δημόσιο χωρίς καμία αποζημίωση του φορέα διαχείρισης τουριστικού λιμένα. Στην περίπτωση αυτή το Δημόσιο δύναται να προβεί σε νέα παραχώρηση κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου.»

Άρθρο 163

1. Η παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για τη συζήτηση στην Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων της χωροθέτησης και παραχώρησης ζωνών αγκυροβολίου και καταφυγίων τουριστικών σκαφών απαιτείται η υποβολή αντίστοιχου αιτήματος. Το αίτημα μπορεί να υποβάλλεται είτε από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού είτε κατόπιν αίτησης οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου προς την ανωτέρω Γενική Γραμματεία. Εφόσον υποβληθούν στη Γενική Γραμματεία Τουρισμού περισσότερες της μίας αιτήσεις για χωροθέτηση-παραχώρηση αγκυροβολίου-καταφυγίου τουριστικών σκαφών έμπροσθεν των εγκαταστάσεων λειτουργούσας ξενοδοχειακής μονάδας, παρέχεται δικαίωμα στον ιδιοκτήτη της ανωτέρω μονά

-δας, όπως υποβάλει εντός εξήντα (60) ημερών από της σχετικής ειδοποίησης τα παρακάτω δικαιολογητικά. Παρερχομένης απράκτου της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31. Το έργο οφείλει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο ετών από την παρέλευση της πα

-ραπάνω προθεσμίας, άλλως διενεργείται διαγωνισμός σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 31.

-Για το σκοπό αυτόν απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών: α) Γενικό τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:10.000 ή

-απόκομμα χάρτου στο οποίο εμφαίνεται η ακριβής θέση

-των έργων.

-β) Τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:1.000 στο ο

ποίο εμφαίνεται η αιτούμενη θαλάσσια ζώνη. γ) Σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:1.000 των προτεινόμενων έργων και εγκαταστάσεων. δ) Έκθεση γενικής περιγραφής λιμενικών έργων και -των λοιπών έργων και εγκαταστάσεων της θαλάσσιας ζώνης. -ε) Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. στ) Έκθεση Αναλυτικής Αρχαιολογικής Τεκμηρίωσης

-(Ε.Ε.Α.Τ.) για το χερσαίο τμήμα και τη θαλάσσια ζώνη του αγκυροβολίου ή του καταφυγίου τουριστικών σκαφών, που εκδίδεται -μετά από σχετικό αίτημα του αιτού

-ντος τη χωροθέτηση προς το «Γραφείο Συντονισμού και

-Παρακολούθησης Αρχαιολογικών Ερευνών και Εργασιών στο Πλαίσιο των Μεγάλων Έργων» -εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος.

Για την έκδοση της υπουργικής απόφασης χωροθέτησης –παραχώρησης πέραν των ως άνω α΄ έως στ΄ δικαιολογητικών απαιτείται και έκδοση απόφασης περιβαλλοντικών όρων. »