Page 72 / 136  |   *Home*   *Greece, Law 2801/2000*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 4070/2012 (published on April 10, 2012; Government Gazette Issue A, Vol. 82) .:. Electronic Communications, Transport, Public Works and other provisions .:.
Google translations of Law 4070/2012 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

Updated Added text of law 4070/2012 for translation >>   1   2   3   4  5(img)   6   7  8(img)   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119(img)  120(img)  121(img)  122(img)  123(img)  124(img)  125(img)  126(img)  127(img)  128(img)  129(img)  130(img)  131(img)  132(img)  133(img)  134  135(blank)  136(irrelevant)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

πόκτηση άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, καταθέσεως αιτήσεων και εκδόσεως των σχετικών αδειών εφαρμόζονται αντίστοιχα. Ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι αποφάσεις των Περιφερειαρχών που θα εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 85 για τις ακόλουθες έδρες, θα περιλαμβάνουν την προκήρυξη θέσης σε κυκλοφορία τουλάχιστον των εξής νέων αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ ανά έδρα:

α) για την έδρα -ενιαία διοικητική μονάδα της υποπεριπτώσεως αα΄ της περιπτώσεως β΄ της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον εκατό (100) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα τριάντα

(30)
θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),
β) για την έδρα -ενιαία διοικητική μονάδα της υποπεριπτώσεως ββ΄ της περιπτώσεως β΄ της παρ. 2 του άρθρου 83, προκήρυξη τουλάχιστον τριάντα (30) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εκ των οποίων τα εννέα
(9)
θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ),

γ) για τις έδρες -διοικητικές μονάδες των πόλεων της Πάτρας, Ηρακλείου και Λάρισας, προκήρυξη τουλάχιστον δέκα (10) αδειών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ σε κάθε μία, εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ειδικά διασκευασμένα ώστε να μπορούν να μεταφέρουν Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ).

Οι ως άνω άδειες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων ΕΙΔΜΙΣΘ, εφ’ όσον δεν ζητηθούν από ιδιοκτήτες Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ σε αντικατάσταση αυτών των αδειών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, χορηγούνται σε όποιον έχει κάνει σχετική αίτηση σύμφωνα με τη διαδικασία του παρόντος νόμου.

  1. Κατά την διαδικασία της προηγουμένης παραγράφου, οι κατέχοντες άδεια Ε.Δ.Χ. ΤΑΞΙ που επιθυμούν να την μετατρέψουν σε Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΜΙΣΘ, υποβάλλουν σχετική αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, αλλά αντί εγγυητικής επιστολής υποβάλλουν επικυρωμένο αντίγραφο της υφισταμένης άδειάς τους Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ΤΑΞΙ.

  2. Οι κάτωθι κατηγορίες Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων χαρακτηρίζονται Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα ΕΙΔΜΙΣΘ και λειτουργούν σύμφωνα με τις σχετικές για την κατηγορία αυτή διατάξεις, πλην των διατάξεων περί έδρας για τις περιπτώσεις α και β:

α. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (Α΄ 28) και της υπ΄ αριθμ. ΟΙΚ.Β.ΟΙΚ.21336/462/9.7.1997 (Β΄ 46) απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

β. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα οι άδειες των οποίων έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσεως (α) της παρ. 10 του άρθρου 6 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3446/2006 (Α΄ 49).

6. Τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα (λιμουζίνες) τα οποία έχουν χαρακτηριστεί τουριστικά σύμφωνα με την αριθμ. 500321/1996 (Β΄391) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ελλήνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) εξακολουθούν να λειτουργούν με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Άρθρο 112 Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

  1. Κάθε διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 82 έως και 111 του παρόντος ή ρυθμίζει διαφορετικά όσα θέματα ρυθμίζονται στις διατάξεις αυτές.

  2. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και η περίπτωση (α) της παραγράφου 10 του άρθρου 6 και τα άρθρα 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22 και 23 του ν. 3109/2003 (Α΄ 38).

  3. Τo άρθρο 2, η παρ. 5 του άρθρου 3, οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 4 και το άρθρο 5 του ν. 1437/1984 (Α΄ 59).

  4. Τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 10 του π.δ. 458/1984 (Α΄ 165).

  5. Οι παράγραφοι 9 και 11 του άρθρου 24 του ν. 3710/ 2008 (Α΄ 216).

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΔΗΓΩΝ

Άρθρο 113

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που κυρώθηκε με το ν. 2696/1999 (Α΄ 57) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζονται:

α) Οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Οδηγών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) αυτοκινήτων, τρίτροχων οχημάτων και μοτοσικλετών.

β) Τα της άσκησης του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και της λειτουργίας σχολών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.

γ) Τα της εκπαίδευσης των εξεταστών και των υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων με την καθιέρωση υποχρεωτικών μαθημάτων πριν από την εξέταση, καθώς και τα της επιμόρφωσης των εξεταστών και των εκπαιδευτών υποψήφιων οδηγών.

δ) Τα των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για τους παραβάτες των διατάξεων του διατάγματος αυτού.»

2. Η παρ. 10 του άρθρου 15 του ν. 3534/2007 (Α΄ 40), αντικαθίστανται ως εξής:

«10. Η παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης από εκπαιδευτές οδήγησης δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά τις δεκατέσσερις (14) εκπαιδευτικές ώρες ημερησίως. Για τον υπολογισμό του παραπάνω ανώτατου η