Page 89 / 136  |   *Home*   *Greece, Law 2801/2000*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 4070/2012 (published on April 10, 2012; Government Gazette Issue A, Vol. 82) .:. Electronic Communications, Transport, Public Works and other provisions .:.
Google translations of Law 4070/2012 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

Updated Added text of law 4070/2012 for translation >>   1   2   3   4  5(img)   6   7  8(img)   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119(img)  120(img)  121(img)  122(img)  123(img)  124(img)  125(img)  126(img)  127(img)  128(img)  129(img)  130(img)  131(img)  132(img)  133(img)  134  135(blank)  136(irrelevant)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

νται στις οικείες συμβάσεις παραχώρησης και στα συνοδευτικά αυτών συμβατικά τεύχη και αφορούν το μίσθιο».

  1. Η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. μπορεί να συμβάλλεται με τα νομικά πρόσωπα που μνημονεύονται στις διατάξεις των άρθρων 225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) και 100 παρ. 1 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) στο πλαίσιο προγραμματικών συμβάσεων για την μελέτη και εκτέλεση έργων και προγραμμάτων μιας περιοχής, καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ των παραπάνω νομικών προσώπων και της εταιρίας ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.

  2. Στο τέλος του άρθρου 22Θ του ν. 2937/2001 (Α΄ 169) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται αποζημίωση για τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτού».

Άρθρο 139
  1. Για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων και εξειδικευμένων αναγκών μπορεί, με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, να καλύπτονται προσωρινά κενές θέσεις στο οικείο Υπουργείο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου και στις δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που εποπτεύονται από τον πιο πάνω Υπουργό, με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των παραπάνω νομικών προσώπων κατά παρέκκλιση από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη, ρήτρα, όρο συλλογικής ή ατομικής σύμβασης εργασίας και συμφωνίας. Όταν πρόκειται για απόσπαση από Ν.Π.Ι.Δ. ή δημόσια επιχείρηση απαιτείται και συγκατάθεση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτών.

  2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καθώς και τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων και δημοσίων επιχειρήσεων της παραγράφου 1 καθορίζουν, κατά κλάδο και ειδικότητα, τον αριθμό των θέσεων που επιθυμούν να καλυφθούν με απόσπαση. Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίνονται με αντίστοιχες αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή των πιο πάνω νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, οι οποίοι πρέπει να έχουν τα προσόντα που προβλέπονται για τις θέσεις που πρόκειται να καλυφθούν υποβάλλουν αίτηση στην υπηρεσία στην οποία απασχολούνται, καθορίζοντας και το φορέα, στον οποίο επιθυμούν να αποσπαστούν. Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις θέσεις αποφασίζει σχετικά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων για υπαλλήλους του οικείου Υπουργείου ή τα διοικητικά συμβούλια των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων προέλευσης και υποδοχής στις λοιπές περιπτώσεις, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τα προσόντα και την προϋπηρεσία των αιτούντων. Σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ των παραπάνω αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των νομικών προσώπων ή επιχειρήσεων προέλευσης και αποδοχής, αποφασίζει τελικά ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Αν οι υποβαλλόμενες αιτήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν

τις θέσεις μπορεί, με αποφάσεις των παραπάνω οργάνων, να αποφασιστεί και η υποχρεωτική απόσπαση χωρίς αίτηση του απασχολούμενου. Οι αποδοχές του αποσπώμενου προσωπικού καθορίζονται κατά τις κείμενες διατάξεις.

  1. Η απόσπαση του πιο πάνω προσωπικού διαρκεί για τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται για δύο ακόμη τριετίες. Μετά τη λήξη της, ο υπάλληλος επανέρχεται αυτοδίκαια στην Υπηρεσία του και στη θέση που κατείχε πριν από την απόσπαση. Ο χρόνος απόσπασης λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία στο φορέα προέλευσης για όλες τις νόμιμες συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική του εξέλιξη. Αν η θέση που κατείχε ή στην οποία έχει εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχεται σε ομοιόβαθμη θέση του κλάδου του, που συνιστάται αυτοδίκαια και καταργείται με την αποχώρησή του από την Υπηρεσία.

  2. Στην απόφαση του Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων με απόσπαση, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Στην ίδια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η απολογιστική, ανά μήνα, καταβολή από το φορέα υποδοχής στο φορέα προέλευσης των αποδοχών και των ασφαλιστικών ή λοιπών εισφορών των αποσπασμένων και να ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.

Άρθρο 140
  1. Κατά την αληθή έννοια της διατάξεως της παραγράφου ε΄ του άρθρου 163 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), αρμόδιο για την κήρυξη των απαλλοτριώσεων ακινήτων για έργα αρμοδιότητάς της Περιφέρειας είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο.

  2. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3021/2002 (Α΄ 143), όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 26 παρ. 1 του ν. 3937/2011 (Α΄ 60), αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Η διαχείριση και η εν γένει λειτουργία και συντήρηση του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης που έχει εγκατασταθεί από το Ελληνικό Δημόσιο στις περιοχές Πλάκας, Εξαρχείων και Κολωνακίου του Δήμου Αθηναίων, ανήκουν εφεξής στην Περιφέρεια Αττικής. Με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το ανωτέρω δίκτυο μπορεί να επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής.

Οι σχετικές πιστώσεις για την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής μεταφέρονται από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στην Περιφέρεια Αττικής. Οι εκκρεμείς διαδικασίες και συμβάσεις συντήρησης και λειτουργίας του δικτύου καλωδιακής τηλεόρασης, στις γεωγραφικές περιοχές της παραγράφου 1 του παρόντος εκτελούνται και ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής».

3. Η παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 1068/1980 (Α΄ 190), που προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν. 2576/1998 (Α΄ 25), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων συγκροτείται στη Γενική Γραμματεία Δημόσιων Έργων (Γ.Γ.Δ.Ε.) Κεντρική Συντονιστική Επιτροπή (Κ.Σ.Ε.), με σκοπό το συντονισμό και την ιεράρχηση της μελέτης και κατασκευής των έργων της αντιπλημμυρικής προστασίας Αττικής, τα οποία εκτελούνται από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων