Page 112 / 136  |   *Home*   *Greece, Law 2801/2000*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 4070/2012 (published on April 10, 2012; Government Gazette Issue A, Vol. 82) .:. Electronic Communications, Transport, Public Works and other provisions .:.
Google translations of Law 4070/2012 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

Updated Added text of law 4070/2012 for translation >>   1   2   3   4  5(img)   6   7  8(img)   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119(img)  120(img)  121(img)  122(img)  123(img)  124(img)  125(img)  126(img)  127(img)  128(img)  129(img)  130(img)  131(img)  132(img)  133(img)  134  135(blank)  136(irrelevant)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
 1. Επισκέπτες -τουρίστες νεώτεροι των 14 ετών πρέπει να συνοδεύονται από ενήλικα.

 2. Ατομική άδεια αλιείας για τους επισκέπτες -τουρίστες δεν απαιτείται.

 3. Τα επαγγελματικά αλιευτικά ή σπογγαλιευτικά σκάφη που χρησιμοποιούνται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, είναι υποχρεωμένα να αποβιβάζουν τους επιβαίνοντες επισκέπτες -τουρίστες στο λιμένα της επιβίβασής τους, εκτός αν συντρέχουν λόγοι ασφαλείας, υγείας, καιρικών συνθηκών ή άλλα γεγονότα ανωτέρας βίας.

 4. Οι διατάξεις των άρθρων 176 έως και 186 κατισχύουν οποιασδήποτε αντίθετης διάταξης των Γενικών Κανονισμών Λιμένα.

Άρθρο 179
Περιοχές άσκησης δραστηριοτήτων
αλιευτικού τουρισμού
 1. Ο αλιευτικός τουρισμός διεξάγεται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της χώρας, καθώς και των πλεύσιμων ποταμών, λιμνών και λιμνοθαλασσών, όπου διενεργείται αλιεία, καλλιέργεια και εκτροφή υδρόβιων οργανισμών, τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας, των θαλάσσιων πάρκων και των υποθαλάσσιων αρχαιολογικών μνημείων.

 2. Δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού δύνανται να πραγματοποιούνται, κατά περίπτωση, και στη χερσαία παράκτια, παραλίμνια και παρόχθια ζώνη.

Άρθρο 180
Περίοδοι άσκησης αλιευτικού τουρισμού, μέθοδοι και
μέσα αλιείας, μέτρα ασφαλείας
 1. Οι δραστηριότητες του αλιευτικού τουρισμού επί του σκάφους μπορούν να λαμβάνουν χώρα σε χρονική περίοδο και περιοχή που δεν υπάρχει απαγόρευση αλιείας για το χρησιμοποιούμενο εργαλείο, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις των Γενικών Κανονισμών Λιμένα, τους περιορισμούς της αδείας του σκάφους, τις εντολές, υποδείξεις και απαγορεύσεις της αρμόδιας λιμενικής αρχής.

 2. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για την άσκηση δραστηριοτήτων αλιευτικού τουρισμού μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες αυτές καθ’ όλη την διάρκεια του έτους και στην έκταση που επιτρέπεται από τις σχετικές διατάξεις και την άδεια του σκάφους, καθώς και να είναι εφοδιασμένα με στέγαστρο, οποιασδήποτε μορφής, για προστασία των επιβαινόντων.

 3. Για αλιευτικά, βοηθητικά σκάφη υδατοκαλλιέργειας και σπογγαλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος λιγότερο από 24 μ., εφαρμόζονται τα άρθρα 20, 21, 22 των υπ’ αριθ. 23 και 26 Γενικών Κανονισμών Λιμένα όπως ισχύουν (Β΄ 231 και Β΄ 441).

 4. Ο αλιευτικός τουρισμός μπορεί να διεξάγεται χρησιμοποιώντας τις αλιευτικές ή τις σπογγαλιευτικές μεθόδους και εργαλεία που καθορίζονται τόσο στην αντίστοιχη επαγγελματική άδεια αλιείας ή σπογγαλιείας όσο και στην αντίστοιχη Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού του άρθρου 181. Στην Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού πρέπει να αναγράφονται τα αλιευτικά εργαλεία που χρη

σιμοποιούν οι επιβάτες -τουρίστες.

 1. Τα αλιεύματα ανήκουν στον επαγγελματία αλιέα και μπορούν να διατεθούν προς πώληση σύμφωνα με την επαγγελματική αλιευτική άδεια του σκάφους.

 2. Όλα τα επαγγελματικά αλιευτικά και σπογγαλιευτικά σκάφη που έχουν την Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού συμμορφώνονται, κατά τη χρήση τους, σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ασφαλείας που ισχύουν για τα τουριστικά σκάφη, και διαθέτουν το προβλεπόμενο ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό, καθώς και τα προβλεπόμενα σωστικά και πυροσβεστικά μέσα.

Άρθρο 181
Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού
 1. Αλιευτικό σκάφος που διατίθεται για δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού εφοδιάζεται με σχετική Ειδική Άδεια Αλιευτικού Τουρισμού που εκδίδεται και χορηγείται από τη Λιμενική Αρχή που έχει καταχωρήσει το σκάφος στα οικεία μητρώα της.

 2. Δικαίωμα υποβολής της αίτησης απόκτησης της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού έχει κάθε επαγγελματίας αλιέας ή σπογγαλιέας κάτοχος αδειοδοτημένου επαγγελματικού αλιευτικού ή σπογγαλιευτικού σκάφους, καθώς και κάθε υδατοκαλλιεργητής και συνεταιρισμός αλιέων που κατέχει αδειοδοτημένο αλιευτικό ή σπογγαλιευτικό σκάφος.

 3. Με προεδρικό διάταγμα αρμοδιότητας των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Πολιτισμού και Τουρισμού, καθώς και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που εκδίδεται μέσα σε έξι μήνες από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού. Στο προεδρικό αυτό διάταγμα καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές, για την παρακολούθηση και τον έλεγχο, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας, η διάρκεια ισχύος της, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου εκδίδεται η άδεια, ο επιτρεπόμενος αλιευτικός και ο αναγκαίος λοιπός εξοπλισμός, τα ελάχιστα χαρακτηριστικά και οι αναγκαίοι ελάχιστοι χώροι ενδιαίτησης των αλιευτικών σκαφών, οι λεπτομέρειες που αναφέρονται στο σήμα το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα επαγγελματικά αλιευτικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον αλιευτικό τουρισμό, ο μέγιστος αριθμός επιβαινόντων, η μέγιστη απόσταση από την ακτή, η ανώτατη χρονική διάρκεια του ταξιδιού, οι καιρικές συνθήκες για την εκτέλεση προγραμμάτων αλιευτικού τουρισμού, τα αναγκαία μέσα για την ασφάλεια των επιβαινόντων, καθώς και ζητήματα της ασφάλισής τους σε περίπτωση ατυχήματος, οι ελάχιστες απαιτήσεις για πρόσβαση ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι δυνατόν, και θέματα σχετικά με την εκτέλεση των προγραμμάτων του αλιευτικού τουρισμού.

 4. Η αρμόδια για την έκδοση της Ειδικής Άδειας Αλιευτικού Τουρισμού του παρόντος άρθρου αρχή υποχρεούται εντός μηνός από την έκδοση, ανάκληση ή επαναχορήγηση της, να ενημερώνει εγγράφως τον ΕΟΤ για την τήρηση του κεντρικού μητρώου τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας.

 5. Οι αλιείς κάτοχοι επαγγελματικών αλιευτικών ή και σπογγαλιευτικών σκαφών που χρησιμοποιούνται σε δραστηριότητες αλιευτικού τουρισμού, πρέπει να ενημερώ