Page 34 / 38  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*     Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, 298/V/14-02-2013  (published on February 14, 2013; Government Gazette Issue) .:. ... .:.
Google translations of  298/V/14-02-2013 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», είτε τους λοιπούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης που ορίζονται από την εκά- στοτε κείμενη νομοθεσία.

β) Οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, εφόσον διαθέτουν πληροφορίες για τον εντοπισμό της θέσης του καλούντος για τις κλήσεις στον ενιαίο ευρωπαϊκό αριθμό κλήσης έκτακτης ανάγκης «112», παρέχουν αυτές ατελώς και ενημερώνουν την αρμόδια αρχή ότι πρόκειται για υπηρεσία με νομαδικά χαρακτηριστικά ώστε η τελευταία να είναι ενήμερη ότι η θέση του καλούντος μπορεί να διαφέρει από αυτήν που έχει δηλωθεί.

γ) Οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου ενημερώνουν τους συνδρομητές σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή όσον αφορά στην πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης (εφόσον είναι τεχνικά εφικτό να δίνουν την δυνατότητα αυτή στους Χρήστες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο α) ή τις πληροφορίες εντοπισμού του καλούντος στην υπηρεσία για την οποία έχουν συνδρομή (εφόσον διαθέτουν αυτές πληροφορίες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β).»

3.7.6 Υπηρεσίες πληροφοριών τηλεφωνικού καταλόγου

α) Όλοι οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, οι οποίοι εκχωρούν συνδρομητικούς αριθμούς, έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν, κατά τη σύναψη της σχετικής σύμβασης, τους συνδρομητές τους σχετικά α) με τους σκοπούς εντύπων ή ηλεκτρονικών καταλόγων συνδρομητών που διατίθενται στο κοινό ή μπορούν να αποκτηθούν μέσω υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγων β) με το δικαίωμά τους να καταχωρούνται σε δημόσια διατιθέμενους τηλεφωνικούς καταλόγους, καθώς και γ) με το δικαίωμά τους να ελέγχουν και, αν είναι απαραίτητο, να διορθώνουν ή και να ζητούν τη διαγραφή της σχετικής καταχώρισης. Ο συνδρομητής δύναται να καθορίζει στον πάροχο, ο οποίος του έχει εκχωρήσει τους συνδρομητικούς του αριθμούς, το σύνολο ή μέρος των αριθμών του ή των προσωπικών του στοιχείων τα οποία δύναται να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο του παρόχου του οποίου είναι συνδρομητής, ή τη διάθεση του συνόλου ή μέρος των αριθμών του ή των προσωπικών του στοιχείων προς τρίτους.

β) Ο τρόπος με τον οποίο ο συνδρομητής εκφράζει την βούλησή του για την καταχώρησή του ή όχι στον τηλεφωνικό κατάλογο του παρόχου του οποίου είναι συνδρομητής, ακολουθεί τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

γ) Οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, οι οποίοι εκχωρούν συνδρομητικούς αριθμούς, πριν διαβιβάσουν σε τρίτους τα στοιχεία των συνδρομητών τους, οφείλουν να ενημερώσουν ατελώς τους συνδρομητές τους για αυτή τη δυνατότητα, τόσο για τον παραλήπτη ή τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών όσο και για το σκοπό της διαβίβασης που δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν για τον οποίον τα ως άνω συνδρομητικά στοιχεία συλλέχθηκαν, προκειμένου οι συνδρομητές να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την βούλησή τους στην διαβίβαση, με τον τρόπο κατά τον οποίο ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

δ) Κάθε πάροχος Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου,

ο οποίος χορηγεί συνδρομητικούς αριθμούς, υποχρε- ούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. H ανωτέρω υποχρέωση αφορά αποκλειστικά και μόνο αίτημα για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου ή/ και έκδοση τηλεφωνικού καταλόγου και, πέραν του σκοπού αυτού, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία των Χρηστών, χωρίς τη ρητή προς τούτο συναίνεσή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ανακύ- ψει μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών διαφωνία ως προς την τήρηση των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην ΕΕΤΤ και να ζητήσει τον έλεγχο τήρησης των όρων της παρούσας παραγράφου.

ε) Οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου οφείλουν να ακολουθούν την αρχή της αμεροληψίας κατά την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών των Χρηστών τους ή πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλους παρόχους Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών.

στ) Οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου οφείλουν να συμμορφώνονται με τις εκδοθείσες Αποφάσεις της ΕΕΤΤ καθώς και με τις οδηγίες που αφορούν τα θέματα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου.

3.8 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο

Κάθε πρόσωπο που παρέχει Υπηρεσίες πρόσβασης στο Διαδίκτυο θα πρέπει: α) Εφόσον παρέχει και υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εάν κάποιος χρήστης στον οποίο παρείχε υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αλλάξει πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου, οφείλει για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών να προωθεί την ηλεκτρονική αλληλογραφία του στην νέα διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που του έχει δηλώσει. Επιπρόσθετα, για συνολικό διάστημα έξι (6) μηνών (συμπεριλαμβανομένου του ως άνω διαστήματος των δύο (2) μηνών) να επιστρέφει στον αποστολέα της αλληλογραφίας ένα μήνυμα ενη- μερώνοντάς τον για την νέα διεύθυνση του παραλήπτη. Ο πάροχος οφείλει να ενημερώνει τον Χρήστη για τις ανωτέρω δυνατότητες.

β) Να μην εκχωρεί διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πριν την πάροδο έξι (6) μηνών από την κατάργησή της. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να εκχωρηθεί πριν την εκπνοή του ανωτέρου διαστήματος μόνο στον χρήστη ο οποίος ήταν ο προηγούμενός κάτοχός της.

γ) Να ρυθμίζει τους nameserves και ιδίως την παράμετρο TTL (Time to Life) σύμφωνα με τα RFCs και ιδίως τα:

• RFC - 1033 Domain administrators operations guide M. Lottor [November 1987]

• RFC - 1034 Domain names - concepts and facilities P.V. Mockapetris [November 1987]

• RFC - 1035 Domain names - implementation and specification P.V. Mockapetris [November 1987]

• RFC - 1912 Common DNS Operational and Configuration Errors D. Barr [February 1996]

3.9 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή υπηρεσιών παροχής ευρυζωνικής πρόσβασης

3.9.1 Τμήματα Εξυπηρέτησης Πελατών α) Ο πάροχος υπηρεσιών ευρυζωνικής πρόσβασης εξασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών εξέτασης των προ