Page 18 / 38  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*     Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, 298/V/14-02-2013  (published on February 14, 2013; Government Gazette Issue) .:. ... .:.
Google translations of  298/V/14-02-2013 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

κτρονικών επικοινωνιών υπόκειται στον κανονισμό σχεδίου πόλεως και τους άλλους υφιστάμενους εθνικούς ή κοινοτικούς κανονισμούς και κανονιστικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών χρήσεων γης, των κανονισμών για την προστασία του περιβάλλοντος και την ακτινοβολία, των υγειονομικών κανονισμών, των κανονισμών για την ασφάλεια των χρηστών και των κανονισμών για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, εκτός αν άλλως ορίζεται στον Ν. 4070/2012 και την κείμενη νομοθεσία.

β) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών:

i. έχει αποκλειστικά την ευθύνη για τη λήψη οποιων- δήποτε αναγκαίων μέτρων και αδειών για την κατασκευή και χρησιμοποίηση των εγκαταστάσεων που είναι αναγκαίες για την αποδοτική λειτουργία του δικτύου ή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχει,

ii. συντηρεί κατά διαστήματα τον εξοπλισμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιεί, κατά τρόπο που να εξασφαλίζει ότι ο εξοπλισμός αυτός και οι εγκαταστάσεις δεν θα προκαλέσουν βλάβη σε άλλα άτομα ή σε περιουσία,

iii. εξετάζει και ερευνά επισταμένως κάθε αναφορά ως προς την επικινδυνότητα οποιουδήποτε εξοπλισμού ή εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οπουδήποτε και αν ευρίσκονται και απομακρύνει κάθε τυχόν υφιστάμενο κίνδυνο.

1.2.2. Άλλες Υποχρεώσεις των Προσώπων

α) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να συμμορφώνεται με οποιεσδήποτε υποχρεώσεις και να ασκεί οποιαδήπο- τε δικαιώματα προβλέπονται, ανάλογα με τη φύση των δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει, στον Ν.4070/2012 και την λοιπή κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των εν ισχύι Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή Αποφάσεων της ΕΕΤΤ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) ή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

β) Ιδίως οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών ρπικοινωνιών έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Ν. 4070/2012 και η λοιπή κείμενη νομοθεσία συμπεριλαμβανομένων των εν ισχύ Προεδρικών Διαταγμάτων, Υπουργικών Αποφάσεων ή Αποφάσεων της ΕΕΤΤ, ΑΔΑΕ ή της ΑΠΔΠΧ για τις δραστηριότητες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε ότι αφορά, μεταξύ άλλων:

i. την διασύνδεση, την πρόσβαση σε δίκτυα και την πρόσβαση στον τοπικό βρόχο,

ii. τον τερματικό εξοπλισμό,

iii. τις σχέσεις με τους πελάτες του και ιδιαίτερα την προστασία των καταναλωτών,

iv. τη συνεγκατάσταση και από κοινού χρήση διευκολύνσεων και

ν. την προστασία της δημόσιας και εθνικής ασφάλειας.

γ) Εφόσον υποβληθεί στην ΕΕΤΤ καταγγελία παρά- χου δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με απάτη ή παράπονα/καταγγελίες τελικών χρηστών σχετικά με χρεώσεις τουλάχιστον τριπλάσιες από τις συνήθεις (μέσος όρος των τελευταίων 6 μηνών) η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων

στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρεμποδίζουν κατά περίπτωση την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης και να απαιτεί σε τέτοιες περιπτώσεις, οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή έσοδα από άλλες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαπιστώσει περιστατικό απάτης οφείλει να προβεί σε άμεση διακοπή της πρόσβασης προς τους αντίστοιχους αριθμούς. Επίσης οφείλει να υποβάλλει άμεσα σχετική καταγγελία στην ΕΕΤΤ περιγράφοντας το περιστατικό και τις ενέργειες στις οποίες προέβη ή σκοπεύει να προβεί για την προστασία της συνδρομητικής του βάσης.

Επιπλέον σε περίπτωση που ο πάροχος δικτύου ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών διαπιστώσει ότι η χρέωση του χρήστη είναι υψηλότερη από ένα ανώτατο όριο, οφείλει να διακόψει την παροχή των υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι έχει πάρει σχετική συγκατάθεση του συνδρομητή κατά την υπογραφή της Σύμβασης.

1.3. Πρόσθετες Υποχρεώσεις σχετικά με την παροχή Ασύρματων Δικτύων

Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν πρόσθετες υποχρεώσεις για πρόσωπα που παρέχουν δίκτυα ή και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ανεξαρτήτως του εάν παρέχονται ή όχι στο κοινό, κάνοντας χρήση ραδιοσυχνοτήτων. Συνεπώς κάθε πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και κάνει χρήση ραδιοσυχνοτήτων οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσης ενότητας.

1.3.1. Παρεμβολές

α) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών υποχρεούται να χρησιμοποιεί, κατά την ανάπτυξη του Δικτύου και την παροχή των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, ραδιοεξοπλισμό που έχει κατασκευαστεί κατά τρόπο που να επιτρέπει την αποτελεσματική εκμετάλλευση του φάσματος που του έχει παραχωρηθεί, ώστε να αποφεύγονται οι επιβλαβείς παρεμβολές.

β) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών οφείλει να συνεργάζεται υπό τη εποπτεία της αρμόδιας Αρχής με κάθε άλλο φορέα στον οποίο έχουν απονεμηθεί/εκχωρηθεί ραδιοσυχνότητες για την εξάλειψη οποιασδήποτε επιζήμιας παρεμβολής που θα μπορούσε είτε να επηρεάσει την ποιότητα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται σε χρήστες είτε για την εξάλειψη οποιασδήποτε επιζήμιας παρεμβολής που θα μπορούσε να προκληθεί σε σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών που λειτουργούν νόμιμα εντός της Ελληνικής Επικράτειας ή σε όμορες χώρες.

γ) Εάν από την αρμόδια Αρχή διαπιστωθεί η πρόκληση επιζήμιων παρεμβολών σε άλλους σταθμούς ραδιοεπικοινωνιών ή χρήστες, λόγω μη τήρησης των όρων και των προδιαγραφών των απονεμομένων ή εκχωρουμένων ραδιοσυχνοτήτων, ή λόγω βλάβης - δυσλειτουργίας του εξοπλισμού του, ο πάροχος υποχρεούται σε διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων του αμέσως μετά την για το σκοπό αυτό ειδοποίησή του. Η παράλειψη συμμόρφωσής του, προς την υποχρέωση αυτή, συνεπάγεται τις κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας.