Page 33 / 38  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*     Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, 298/V/14-02-2013  (published on February 14, 2013; Government Gazette Issue) .:. ... .:.
Google translations of  298/V/14-02-2013 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

v. σαφή αναφορά εάν τα ανωτέρω τιμολόγια δύναται να τροποποιηθούν πριν την λήξη της κάρτας και αναφορά στον τρόπο ενημέρωσης των τροποποιήσεων των τιμολογίων σύμφωνα με την παρ. 2.1.8.

3.7 Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή Υπηρεσιών Φωνής που παρέχονται μέσω διαδικτύου.

Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν πρόσθετες υποχρεώσεις για πρόσωπα που παρέχουν Υπηρεσίες Φωνής μέσω Διαδικτύου.

Σημειώνεται ότι η παροχή υπηρεσιών Φωνής αποκλειστικά μέσω Διαδικτύου με χρήση ειδικού λογισμικού, χωρίς δυνατότητα εισερχομένων κλήσεων από το τηλεφωνικό δίκτυο και συνεπώς χωρίς την ανάγκη εκχώρησης αριθμών θεωρείται εφαρμογή Διαδικτύου η οποία δεν εντάσσεται στις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συνεπώς δεν απαιτείται η υποβολή Δήλωσης Καταχώρησης υπό καθεστώς Γενικής Άδειας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου είναι υποχρεωμένοι:

3.7.1 Συμβάσεις

Κάθε πρόσωπο που παρέχει Υπηρεσίες Φωνής μέσω Διαδικτύου υποχρεούται να διαθέτει συμβατικό κείμενο, το οποίο πέραν από το ελάχιστο περιεχόμενο της παραγράφου 2.1.15 θα πρέπει:

• Στην πρώτη σελίδα με ευδιάκριτα γράμματα, ανάλογα με το είδος της προσφερόμενης υπηρεσίας, να περιλαμβάνει την εξής δήλωση:

o «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΑΡ- ΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ» o «ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ: ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΩΝΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ IP ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ, ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΥΤΗ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΥΤΗ. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΕΑΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ»

• Να υπάρχει όρος ο οποίος να αναφέρει ότι ο χρήστης δεν επιτρέπεται να κάνει μόνιμη χρήση γεωγραφικών αριθμών έξω από την γεωγραφική περιοχή για την οποία εκχωρείται ο αριθμός

• Αναφορικά με την δυνατότητα διεκπεραίωσης κλήσεων προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112», στην πρώτη σελίδα με ευδιάκριτα γράμματα να υπάρχει δήλωση του παρόχου σχετικά με τα παρακάτω:

o την δυνατότητα ή μη του παρόχου να διεκπεραιώνει κλήσεις προς τον αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» o την δυνατότητα ή μη του παρόχου να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή τα στοιχεία θέσης του καλούντος o την πιθανότητα ύπαρξης κινδύνου καθυστερημένης παράδοσης ή αποτυχίας παράδοσης της κλήσης στην Υπηρεσία έκτακτης Ανάγκης

• Να αναφέρεται ρητά εάν υπάρχει διαφοροποίηση στην ποιότητα της υπηρεσίας που παρέχεται στον χρήστη όταν αυτή παρέχεται σε σημείο διαφορετικό από αυτό που έχει δηλώσει ο χρήστης ως μόνιμη διεύθυνση και ιδίως όταν η υπηρεσία παρέχεται με νομαδικό χαρακτήρα.

3.7.2 Αναλυτική Χρέωση και πληροφορίες λογαριασμού α) Οι λογαριασμοί χρέωσης των Συνδρομητών με το

αντίτιμο των παρεχομένων από τον πάροχο Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου πρέπει να περιέχουν ελάχιστο επίπεδο αναλυτικής χρέωσης, το οποίο διατίθεται χωρίς πρόσθετο τέλος, όπως αυτό κατά καιρούς καθορίζεται από την EETT, ύστερα από διαβούλευση με τα ενδια- φερόμενα μέρη.

β) H EETT με την επιφύλαξη των απαιτήσεων των εκά- στοτε ισχυουσών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία ιδιωτικής ζωής στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών μπορεί να καθορίζει το ελάχιστο επίπεδο ανάλυσης λογαριασμών που παρέχεται ατελώς από τους παρόχους Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου, στους καταναλωτές, ώστε οι τελευταίοι να μπορούν:

(i) Να επαληθεύουν και να ελέγχουν τη χρέωσή τους και

(ii) να παρακολουθούν κατάλληλα τη χρήση και τις δαπάνες με τις οποίες επιβαρύνονται, ελέγχοντας έτσι εύλογα ως ένα βαθμό τους λογαριασμούς τους.

γ) Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, είναι δυνατόν να προ- σφέρεται στους συνδρομητές λεπτομερέστερη ανάλυση του λογαριασμού με εύλογη επιβάρυνση ή δωρεάν.

Κλήσεις οι οποίες πραγματοποιούνται ατελώς για τον καλούντα συνδρομητή, συμπεριλαμβανομένων των κλήσεων σε γραμμές βοήθειας, δεν απαιτείται να εμφανίζονται στον αναλυτικό λογαριασμό του καλούντος συνδρομητή.

H υποχρέωση παροχής ελάχιστου επίπεδου αναλυτικής χρέωσης δεν υφίσταται, εάν ο συνδρομητής ρητά δηλώνει ότι δεν την επιθυμεί.

3.7.3 Τιμολόγηση

α) Ανεξαρτήτως αν η χρέωση των Υπηρεσιών Φωνής μέσω Διαδικτύου γίνεται ανάλογα με τον όγκο της διαβιβαζόμενης πληροφορίας ή την χρονική διάρκειά της, οι λογαριασμοί δεν επιτρέπεται να καλύπτουν διαστήματα παροχής υπηρεσιών μεγαλύτερα του διμήνου.

β) Οι συνδρομητές δεν θα χρεώνονται για κλήσεις, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν ως προς το καλούμενο μέρος, ούτε θα χρεώνονται για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα το οποίο προηγείται του χρόνου πραγματο- ποιήσεως της συνδέσεως με το καλούμενο μέρος (ή το μέρος μεταβιβάσεως ή την υπηρεσία μεταδόσεως του μηνύματος). Σε περίπτωση αμφισβήτησης των λογαριασμών, ο συνδρομητής δύναται να προσφύγει στην EETT, η οποία εξετάζει αν συντρέχει περίπτωση παράβασης της νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών από πλευράς του παρόχου.

γ) Στους λογαριασμούς χρέωσης θα αναγράφεται η προθεσμία εξόφλησής τους. Σε κάθε περίπτωση οι λογαριασμοί χρέωσης δεν καθίστανται ληξιπρόθεσμοι πριν την παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του λογαριασμού χρέωσης που αναγράφεται επ' αυτού. Ο πάροχος οφείλει να μεριμνά για την όσο το δυνατόν ταχύτερη επίδοση στους συνδρομητές των εκδιδομένων από αυτόν λογαριασμών χρέωσης.

3.7.5 Υπηρεσίες έκτακτης Ανάγκης α) Οι πάροχοι Υπηρεσιών Φωνής μέσω μέσω Διαδικτύου, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό οφείλουν να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να δίνουν την δυνατότητα στους Χρήστες να καλούν ατελώς προς