Page 32 / 38  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*     Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, 298/V/14-02-2013  (published on February 14, 2013; Government Gazette Issue) .:. ... .:.
Google translations of  298/V/14-02-2013 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

Το πρόσωπο είναι υπεύθυνο για την εγκατάσταση, επιδιόρθωση και συντήρηση των τηλεφωνικών συσκευών.

Το πρόσωπο που παρέχει κοινόχρηστα τηλέφωνα διασφαλίζει την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών και ιδίως, των ακόλουθων υπηρεσιών:

i. Πρόσβαση σε υπηρεσίες καταλόγου, έτσι ώστε το σύνολο, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, των υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου που παρέχονται από τη σειρά 118ΧΧ, να είναι προσβάσιμο από όλα τα κοινόχρηστα τηλέφωνα,

ii. Ατελώς πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης χωρίς τη χρήση κερμάτων ή καρτών.

iii. Πρόσβαση σε υπηρεσίες τηλεφωνητή.

δ) Το πρόσωπο οφείλει να επιδεικνύει κατά τρόπο ευδιάκριτο, ορατό, αναγνώσιμο και ανεξίτηλο στο χώρο που φιλοξενούνται οι συσκευές τα ακόλουθα:

i. Πληροφορίες χρέωσης και τρόπους πληρωμής της παρεχόμενης υπηρεσίας. Θα πρέπει να παρουσιάζονται επαρκώς και με σαφήνεια οι επιμέρους τιμές που ισχύουν ανά προορισμό και χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται η κλήση. Επιπλέον θα πρέπει να παρουσιάζεται με σαφήνεια το βήμα χρέωσης, η ελάχιστη χρέωση ή το τέλος αποκατάστασης κλήσεως εάν υπάρχει.

ii. Να δηλώνει τη δυνατότητα κλήσεως υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών.

iii. Να δηλώνει τη δυνατότητα ή μη λήψης εισερχόμενων κλήσεων.

iv. Πληροφορίες επικοινωνίας σε περιπτώσεις παραπόνων ή προβλημάτων.

ε) Το πρόσωπο που παρέχει κοινόχρηστα τηλέφωνα εξασφαλίζει ότι το 75% των κοινόχρηστων τηλεφώνων είναι προσβάσιμο από άτομα που χρησιμοποιούν αναπηρικά αμαξίδια.

στ) Το πρόσωπο που παρέχει κοινόχρηστα τηλέφωνα διαβουλεύεται με την ΕΕΤΤ τις προδιαγραφές των κοινόχρηστων τηλεφώνων που σχεδιάζει να εγκαταστήσει προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα θέματα που ενδιαφέρουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες λαμβάνονται υπόψη κατά την εγκατάσταση και παροχή των κοινόχρηστων τηλεφώνων.

3.5. Πρόσθετες Υποχρεώσεις για την Παροχή Υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης

Οι διατάξεις της παρούσας ενότητας αφορούν πρόσθετες υποχρεώσεις για πρόσωπα που παρέχουν Υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες τηλεηχοπληροφόρη- σης (Audiotext), υπηρεσίες οπτικής τηλεπληροφόρησης (Videotext), σύντομα μηνύματα (SMS) προστιθέμενης αξίας και πολυμεσικά μηνύματα (MMS) προστιθέμενης αξίας. Συνεπώς κάθε πρόσωπο που λειτουργεί υπό καθεστώς Γενικών Αδειών και παρέχει Υπηρεσίες Πολυ- μεσικής Πληροφόρησης οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις της παρούσης ενότητας.

Οι πάροχοι υπηρεσιών Πολυμεσικής Πληροφόρησης είναι υποχρεωμένοι:

i. να ενημερώνουν επαρκώς τους χρήστες σχετικά με το ύψος της χρέωσης των κλήσεων προς υπηρεσίες Πολυμεσικής Πληροφόρησης. Πριν την παροχή της υπηρεσίας, κατά την έναρξη της κλήσης, οφείλουν να παρέχουν με ηχογραφημένο μήνυμα, ατελώς για τον χρήστη, σαφή περιγραφή της χρέωσης και, ειδικότερα, ανά περίπτωση, είτε την εφάπαξ συνολική χρέωση ανεξαρτήτως χρόνου κλήσης, είτε τη χρέωση ανά χρο

νική μονάδα καθώς και την αναγωγή αυτής σε ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ειδικότερα για τα σύντομα μηνύματα προστιθέμενης αξίας και πολυμεσικά μηνύματα προστιθέμενης αξίας, ο Πάροχος Υπηρεσιών, υποχρεούται να ενημερώνει κάθε χρήστη άμεσα μετά την αποστολή του πρώτου μηνύματος είτε του μηνύματος εγγραφής του χρήστη, εάν αφορά υπηρεσία η χρήση της οποίας προϋποθέτει την εγγραφή του χρήστη, σχετικά με την τιμολόγηση ανά μήνυμα, το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, όπου αυτό είναι δυνατό και το συνολικό μέγιστο κόστος της υπηρεσίας για τον χρήστη, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Της ανωτέρω υποχρέωσης εξαιρούνται οι πάροχοι υπηρεσιών πολυμεσικής πληροφόρησης οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω των σειρών 806, 812, 825, 850 και 875.

ii. να μην χρεώνουν τους καταναλωτές για την αναμονή για τη σύνδεση με την υπηρεσία ή, αν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό, να μην απαντούν σε κλήση καταναλωτή, αν δεν υπάρχει διαθέσιμη γραμμή για την παροχή της υπηρεσίας,

iii. να μην επιτρέπουν μέγιστη διάρκεια κλήσεων μεγαλύτερη από 20 λεπτά,

iv. κατά τη διαφημιστική προβολή των υπηρεσιών, πρέπει οι τιμές χρέωσης να περιγράφονται σαφώς κατά τα ανωτέρω ισχύοντα για το ηχογραφημένο μήνυμα, να αναγράφονται ευκρινώς, σε οριζόντια διάταξη και να εμφανίζονται σε κάθε μία επιφάνεια προβολής σε περιπτώσεις έντυπης ή τηλεοπτικής ή πολυμεσικής διαφήμισης ή να ανακοινώνονται με σαφήνεια, κατά περίπτωση ανά λεπτό, ανά κλήση ή ανά μήνυμα, καθώς και το συνολικό αριθμό μηνυμάτων που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας, εάν η διαφημιστική προβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω ήχου από ηλεκτρονικό ή άλλο μέσο. Στην περίπτωση τηλεοπτικής ή πολυμεσικής διαφήμισης πρέπει το ύψος της χρέωσης να αναγράφεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω, καθ’ όλη την χρονική διάρκεια της διαφήμισης σταθερά και όχι με κυλιόμενη λεζάντα (trailer).

v. να δημιουργήσουν γραμμή παραπόνων, όχι πρόσθετης χρέωσης, η οποία πρέπει να αναφέρεται στις ανακοινώσεις - διαφημίσεις της υπηρεσίας και η οποία δεν θα απαντά μόνο με ηχογραφημένο μήνυμα.

3.6. Πρόσθετες Υποχρεώσεις για παροχή προπληρωμένων καρτών

α) Οι πάροχοι καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας, οφείλουν να παρέχουν μαζί με τις κάρτες ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις πληροφορίες τιμολόγησης όπως αυτές περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο ή να λειτουργούν τηλεφωνικό κέντρο από το οποίο να παρέχονται αναλυτικές πληροφορίες τιμολόγησης ατελώς.

β) Στις πληροφορίες τιμολόγησης που πρέπει να παρέχονται θα πρέπει να παρουσιάζονται επαρκώς και με σαφήνεια τα ακόλουθα:

i. επιμέρους τιμές που ισχύουν σε κάθε περίπτωση για τις σχετικές υπηρεσίες ανά τύπο δικτύου, προορισμό και χρονικό διάστημα στο οποίο γίνεται η κλήση,

ii. το βήμα χρέωσης, η ελάχιστη χρέωση ή το τέλος αποκατάστασης κλήσεως εάν υπάρχει,

iii. ισχύουσες συνήθεις εκπτώσεις,

iv. ημερομηνία λήξης της κάρτας,