Page 24 / 38  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*     Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, 298/V/14-02-2013  (published on February 14, 2013; Government Gazette Issue) .:. ... .:.
Google translations of  298/V/14-02-2013 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

των προβλέψεων της παρούσας παραγράφου γίνονται αδαπάνως για την ΕΕΤΤ.

γ) Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων επιθεώρησης, η EETT, δεν απαιτείται να ειδοποιεί εκ των προτέρων τον πάροχο σχετικά με την πρόθεσή της να προβεί σε επιθεώρηση. Άρνηση του παρόχου αντιμετωπίζεται, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Η EETT ασκεί την αρμοδιότητά της αυτή κατά τρόπο ανάλογο με την σπουδαιότητα της κάθε περίστασης.

δ) Η EETT δύναται ωστόσο να προβαίνει σε ειδοποίηση για επικείμενες επιθεωρήσεις και οι ειδοποιήσεις αυτές δύνανται να προσδιορίζουν το σκοπό της επιθεώρησης, τα μέρη των προς επιθεώρηση εγκαταστάσεων, την ημερομηνία και το χρόνο επιθεώρησης καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία και έγγραφη τεκμηρίωση που πρέπει να έχει διαθέσιμη ο πάροχος κατά την επιθεώρηση. O πάροχος συνεργάζεται με την EETT στη διεξαγωγή της επιθεώρησης με ικανοποιητικό τρόπο προετοιμάζοντας και παραδίδοντας τα απαιτούμενα έγγραφα στοιχεία και τις πληροφορίες, υπό τον όρο ότι τα έγγραφα αυτά ή οι πληροφορίες βρίσκονται ή όφειλαν να υπάρχουν στην κατοχή του παρόχου. Πριν την έναρξη της επιθεώρησης, οι εκπρόσωποι της EETT παρουσιάζουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους και την έγγραφη εξουσιοδότησή τους για τη συγκεκριμένη επιθεώρηση δεόντως υπογεγραμμένη, στους αρμοδίους υπαλλήλους ή εκπροσώπους του παρόχου. O πάροχος θα παράσχει εξουσιοδότηση σε πρόσωπα της επιλογής του για την παρακολούθηση της επιθεώρησης, τα οποία και θα επιβεβαιώνουν την παρουσία του παρόχου κατά τη διενέργεια της επιθεώρησης. Σε περίπτωση που για κάποιο σπουδαίο λόγο, ο οποίος θα κοινοποιείται εγγράφως στην EETT, δεν είναι δυνατή η διενέργεια της επιθεώρησης κατά την ημερομηνία και το χρόνο, που ορίζεται στην πρώτη ειδοποίηση, η EETT, εφ όσον αποδέχεται τη σπουδαιότητα του λόγου, θα αποστέλλει μεταγενέστερη ειδοποίηση, σύμφωνα με τους όρους που διατυπώνονται στην παρούσα παράγραφο και σε περίπτωση κατά την οποία η διενέργεια παρακωλύεται από δυστροπία του παρόχου, δύναται να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες περιλαμβανομένης της επιβολής διοικητικών κυρώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

ε) Τα αποτελέσματα όλων των επιθεωρήσεων κατα- χωρούνται σε έκθεση που θα καταρτίζεται προς το σκοπό αυτό από την EETT και κοινοποιείται στον πάροχο.

2.1.14. Προστασία Καταναλωτή α) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δημόσια δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό τηρεί την κείμενη νομοθεσία περί προστασίας του καταναλωτή. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί περιορισμού ευθύνης κάθε συμφωνία περιορισμού ή απαλλαγής του παρόχου από την ευθύνη του είναι άκυρη.

β) Ο πάροχος έχει υποχρέωση να τηρεί το σύνολο των διατάξεων των συμβάσεων παροχής του δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας που καθιερώνουν δικαιώματα των χρηστών.

γ) O πάροχος οφείλει να εφαρμόζει διαδικασίες άμεσης εξέτασης των αιτημάτων και παραπόνων των χρηστών σε ό,τι αφορά την παραγγελία, την εγκατάσταση, την έναρξη, τη διακοπή, την τιμολόγηση και γενικά την ποιότητα του δημοσίου δικτύου και των υπηρεσιών

ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει την ΕΕΤΤ, κατόπιν αιτήματος της, αναφορικά με όλα τα ανωτέρω αιτήματα και παράπονα τα οποία ενυπόγραφα έχουν ενώπιόν τους υποβληθεί. Στην ανωτέρω ενημέρωση δύναται να συμπεριληφθούν και στοιχεία για τον τρόπο και τον χρόνο ικανοποίησης των σχετικών αιτημάτων.

δ) O πάροχος υποχρεούται, εντός ευλόγου χρόνου, να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα παροχής διευκόλυνσης και βοήθειας στους χρήστες για την επίλυση προβλημάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία του δημοσίου δικτύου και των υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών που παρέχονται στο κοινό.

ε) Σε περίπτωση διακοπής/ λήξης, για οποιονδήποτε άλλο λόγο, άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών μίας επιχείρησης υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την έγκαιρη ενημέρωση των συνδρομητών. Ως εκ τούτου, η επιχείρηση η οποία πρόκειται να προχωρήσει σε παύση εργασιών, γνωστοποιεί στους συνδρομητές της τη διακοπή/ λήξη άσκησης δραστηριοτήτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, τουλάχιστον είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες πριν από τη προγραμματισμένη διακοπή/λήξη ή σε περίπτωση μη προγραμματισμένης διακοπής την επόμενη εργάσιμη από την ημέρα κατά την οποία η επιχείρηση λαμβάνει γνώση για την επικείμενη διακοπή, έτσι ώστε να είναι δυνατόν να επιλέξει εγκαίρως ο συνδρομητής νέο πάροχο και να διασφαλι- σθεί η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσίας. Η γνωστοποίηση γίνεται ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και σε κάθε περίπτωση με ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, ενημερώνοντας παράλληλα και την ΕΕΤΤ για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί. Στην περίπτωση που η ΕΕΤΤ λάβει γνώση της επικείμενης διακοπής, δύναται να προβεί και η ίδια σε σχετική ανακοίνωση στον ημερήσιο τύπο, στην περίπτωση που δεν ενημερωθεί από την επιχείρηση για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί ή διαπιστώσει ότι η επιχείρηση δεν έχει ενημερώσει εγκαίρως και προσήκοντος τους συνδρομητές της.

2.1.15. Συμβάσεις

α) Κάθε πρόσωπο που παρέχει δημόσια δίκτυα ή/και υπηρεσίες ηλεκτρονικών υπηρεσιών στο κοινό υποχρεούται να διαθέτει συμβατικό κείμενο, το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις του με τους χρήστες. Οι όροι που περιλαμβάνονται στο συμβατικό κείμενο πρέπει να παρατίθενται με απόλυτη σαφήνεια, ευκρίνεια και απλότητα, έτσι ώστε ο χρήστης να είναι σε θέση να έχει πλήρη γνώση όλων των όρων της σύμβασης. Ειδικότερα, οι γενικοί όροι αναγράφονται έντυπα ή/και ηλεκτρονικά με ευδιάκριτο τρόπο και όταν αναρτώνται στην ιστοσελίδα θα πρέπει να ανευρίσκονται σε ευκρινές κεντρικό σημείο αυτής.

β) Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών προς τους χρήστες έχουν μορφή σύμβασης προσχώρησης, διέπονται δε και συνάδουν προς τις αντίστοιχες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή.

γ) Ο πάροχος μεριμνά ώστε οι καταναλωτές να έχουν λάβει γνώση των όρων της σύμβασης, πριν υπογράψουν την αίτηση συνδρομής. Τυχόν ερωτήματα καταναλωτών σχετικά με τους όρους των συμβάσεων απαντώνται από το προσωπικό του παρόχου ή των κατά τόπους εξου-