Page 28 / 38  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*     Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, 298/V/14-02-2013  (published on February 14, 2013; Government Gazette Issue) .:. ... .:.
Google translations of  298/V/14-02-2013 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38

νολο ή μέρος των αριθμών του ή των προσωπικών του στοιχείων τα οποία δύναται να συμπεριληφθούν στον δημόσια διατιθέμενο τηλεφωνικό κατάλογο του παρό- χου του οποίου είναι συνδρομητής, ή τη διάθεση του συνόλου ή μέρος των αριθμών του ή των προσωπικών του στοιχείων προς τρίτους.

γ) Ο τρόπος με τον οποίο ο συνδρομητής εκφράζει την βούλησή του για την καταχώρησή του ή όχι στον τηλεφωνικό κατάλογο του παρόχου του οποίου είναι συνδρομητής, ακολουθεί τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

δ) Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, οι οποίοι εκχωρούν τηλεφωνικούς αριθμούς, πριν διαβιβάσουν σε τρίτους τα στοιχεία των συνδρομητών τους, οφείλουν να ενημερώσουν ατελώς τους συνδρομητές τους για αυτή τη δυνατότητα, τόσο για τον παραλήπτη ή τις κατηγορίες των πιθανών παραληπτών όσο και για το σκοπό της διαβίβασης που δεν μπορεί να είναι άλλος από αυτόν για τον οποίον τα ως άνω συνδρομητικά στοιχεία συλλέχθηκαν, προκειμένου οι συνδρομητές να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν την βούλησή τους στην διαβίβαση, με τον τρόπο κατά τον οποίο ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

ε) Κάθε πάροχος Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, ο οποίος χορηγεί αριθμούς τηλεφώνου σε συνδρομητές, υποχρεούται να ικανοποιεί κάθε εύλογο αίτημα για τη διάθεση, στα πλαίσια της παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου και καταλόγων, των σχετικών πληροφοριών σε συμφωνημένη μορφή και κατά τρόπο δίκαιο, αντικειμενικό, κοστοστρεφή και αμερόληπτο. H ανωτέρω υποχρέωση αφορά αποκλειστικά και μόνο αίτημα για παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου ή/ και έκδοση τηλεφωνικού καταλόγου και, πέραν του σκοπού αυτού, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στα στοιχεία των Χρηστών, χωρίς τη ρητή προς τούτο συναίνεσή τους. Σε περίπτωση κατά την οποία ανακύ- ψει μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών διαφωνία ως προς την τήρηση των ανωτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να προσφύγει στην ΕΕΤΤ και να ζητήσει τον έλεγχο τήρησης των όρων της παρούσας παραγράφου.

στ) Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλουν να ακολουθούν την αρχή της αμεροληψίας κατά την επεξεργασία και παρουσίαση των πληροφοριών των Χρηστών τους ή πληροφοριών που τους διατίθενται από άλλους παρόχους Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών.

ζ) Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών διαπραγματεύονται διασύνδεση κατόπιν ευλόγου αιτήματος άλλου παρόχου Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών, παροχής πρόσβασης σε οποιαδήποτε υπηρεσία πληροφοριών καταλόγου, στα πλαίσια παροχής διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου.

η) Οι εμπλεκόμενοι φορείς οφείλουν να μεριμνήσουν έτσι ώστε η πρόσβαση των συνδρομητών ενός δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών σε υπηρεσίες που παρέχονται μέσω σύντομων κωδικών υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου μέσω άλλου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή σε υπηρεσίες που παρέχονται από το ίδιο δίκτυο ηλεκτρονικών επικοινωνιών αλλά σε άλλη γεωγραφική περιοχή, να γίνεται με χρήση του σύντομου κωδικού

των υπηρεσιών αυτών, χωρίς να τίθεται πρόθεμα χαρακτηριστικό του δικτύου ή της γεωγραφικής περιοχής.

θ) Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλουν να συμμορφώνονται με οδηγίες που δίνονται από την ΕΕΤΤ αναφορικά με τα θέματα παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού καταλόγου.

ι) Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών μεριμνούν ώστε οι ίδιοι να απαντούν κάθε ερώτημα καταναλωτή για τη χρέωση των κλήσεων προς τους σύντομους κωδικούς υπηρεσιών πληροφοριών καταλόγου που παρέχονται μέσω των δικτύων τους.

3.1.3. Υπηρεσίες τηλεφωνητή

Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών οφείλουν να παρέχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες συνδρομής μέσω τηλεφωνητή σε κάθε τελικό χρήστη που είναι συνδεδεμένος με το Δημόσιο Τηλεφωνικό Δίκτυό τους.

3.1.4. Συμβάσεις

H εκάστοτε προτεινόμενη από τον πάροχο Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών σύμβαση κοινοποιείται στην EETT τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν την εφαρμογή της. H EETT εντός σαράντα πέντε ημερών (45) από την υποβολή της τυποποιημένης σύμβασης, μπορεί να ζητήσει από τον πάροχο την τροποποίηση συγκεκριμένων όρων της σύμβασης ή την προσθήκη όρων της σύμβασης, οι οποίοι αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενό της σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.15. Σε περίπτωση απράκτου παρόδου της προθεσμίας των σαράντα πέντε (45) ημερών από την νόμιμη και προσήκουσα γνωστοποίηση της σύμβασης τεκμαίρεται ότι η σύμβαση έχει εγκριθεί. Σε περίπτωση κατά την οποία ο πάροχος δεν υποβάλει έγκαιρα στην ΕΕΤΤ την τυποποιημένη σύμβαση, ή τυχόν τροποποίησή της, η ΕΕΤΤ δύναται να προβεί σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε κάθε περίπτωση, η ΕΕΤΤ δύναται να προτείνει τυποποιημένο κείμενο σύμβασης ή τροποποιήσεις σε υφιστάμενο τυποποιημένο κείμενο σύμβασης.

Οι πάροχοι Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών υπο- χρεούνται να τροποποιήσουν τις υφιστάμενες συμβάσεις τους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και να τις κοινοποιήσουν στην ΕΕΤΤ εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Οι κοινοποιούμενες συμβάσεις εξετάζονται από την ΕΕΤΤ εντός τριών (3) μηνών.

3.1.5. Διακοπή παροχής Υπηρεσιών

α) Ο πάροχος Δημόσιων Τηλεφωνικών Υπηρεσιών δικαιούται να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την παροχή των Τηλεφωνικών Υπηρεσιών στους συνδρομητές, μόνο λόγω μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων και ιδίως λόγω ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του συνδρομητή προς τον πά- ροχο καθώς και σε περίπτωση ανωτέρας βίας.

β) Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης από τον συνδρομητή των συμβατικών του υποχρεώσεων, λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμης και απαιτητής οφειλής του τελευταίου προς τον πάροχο, αυτός οφείλει να ειδοποιεί τον συνδρομητή, ακόμη και διαμέσου του λογαριασμού του, για την απειλούμενη προσωρινή ή μόνιμη διακοπή και να προβαίνει σε προσωρινή διακοπή της παροχής των υπηρεσιών μόνο μετά τη πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την νόμιμη και προσήκουσα κοινοποίηση προς αυτόν της σχετικής ειδοποίησης. Η αποστολή σχετικού γραπτού μηνύματος (SMS) δεν λογίζεται ως νόμιμη ειδο