Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


Сертификати от Изпитвателни центрове, одобрени от Центъра по гръцки език - Гърция.

ОБЯВА

• Обучение на ученици от предучилищна възраст до 12 клас, съобразено с програмата на МОНМ. Телефон за справка: 6994160744 - Ю. Костова

• Целодневна детска занималня от 2 до 6 годишна възраст, с почасова посещаемост. Oбучението е по специална програма с дидактични игри. Има условия за следобеден сън. Записвания - 6994150496 - Таня Гатева

• Безплатен английски език за деца и ученици

• Изучаване на гръцки и английски език. Записвания: 6948087455, ръководител Светлана Янакиева

• Изучаване на немски език - справки на тел. 6994160744

• Занимания с български народни танци - за всяка възраст, всяка седмица в удобно за желаещите време. Записвания: 6946127018 - хореограф Десислава Златева

Всички дейности се извършват на адрес ул. Авероф № 11 - Център – Атина. Телефон за справка 6994160744 – Ю. Костова.

Организатор: Гръцко-Българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" – Атина.