Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Къде се намираме

Averof 11, Athina 104 33, Greece
Кликнете картата, за да я видите в Гугъл
Местоположение на Българско неделно училище *Паисий Хилендарски* в Атина, Гърция .::. Адрес Averof 11, Athina 104 33, Greece

Новини

*   ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2016 - 2017 УЧЕБНА ГОДИНА
** НЕМСКИ ЕЗИК за българи в Атина, неделен курс, начално ниво А1. Сертификат, осигурена работа в Германия

0030 699 4160 744 Ю. Костова  0030 699 8831 743 Л. Цветкова

За спиране посочете вътре в новините без да кликвате
Показване на новините от началото

Допълнителна информация

СПИСЪК на българските неделни училища в чужбина
за учебната 2016/2017 година, утвърден със Заповед на министъра на образованието и науката
Вижте/свалете ТУК

Факти

Неделното Училище "Паисий Хилендарски" има кратка история, но през 2013-2014 и 2014-2015 учебни години в него вече се обучаваха по над 130 деца под отговорното и професионално ръководство на учителския екип.
Повече инфо...

Спонсорирано от България обучение

Повечето от българските икономически имигранти в Гърция не са в състояние да отделят значителни финансови средства за обучение, поради което образованието в Българско неделно училище "Паисий Хилендарски" - Атина се финансира в по-голямата си част от Министерския съвет на България, като бюджетът се определя отделно за всяка година.
Училището бе създадено в отговор на нуждите на стотици български семейства, живеещи в Гърция (и в частност в нейната столица Атина) за обучение на техните деца с цел съхраняване на тяхната национална, културна и духовна идентичност.
Обучението в неделното училище е съобразено с изискванията, регламентирани в съответните нормативни актове на българското законодателство.
В края на учебната година успешно завършилите ученици получават (с разрешение на министъра и заверено в посолството) удостоверение за завършена съответна година по изучаваните задължителни предмети.