Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ЗА НАС... Кои сме ние

Формално...

Неделното училище „Паисий Хилендарски” представлява образователно звено, под юридическото представителство на Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски”, което е самостоятелно юридическо лице, има собствен данъчен номер, собствен печат, патент на името „Паисий Хилендарски”.
Неделното училище се ръководи от Управителния съвет на сдружението, който действа самостоятелно и съвместно с избран от Общото събрание на родителите Родителски съвет, според изискванията на ПМС №90.

... И реално

Участието на учениците в съответните класове е съобразено както с тяхната възраст, така и с нивото на техните знания по съответните дисциплини по преценка на компетентните и отговорните за обучението в неделното училище учители.
Всеки родител може да довери детето си на грижите на учителите.