Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ДЕЙНОСТ

Описание


Неделното училище се ръководи от управителното тяло на организацията, което действа самостоятелно, но съгласува училищната дейност със Съвета на родителите към училището.

Обучението:
1) Методически е обезпечено с прилагането на утвърдените от министъра на образованието и науката на Република България за българската образователна система учебни планове, учебни програми и учебници.
2) Се осъществява от правоспособни учители с професионална (педагогическа) правоспособност за преподаването на конкретните учебни дисциплини, потвърдена с посредничеството на Българското посолство в Атина от българското Министерство на образованието и науката (МОН)


Eзикови курсове (повече инфо)

* АКТУАЛНИ ОБЯВИ, КЛИКНЕТЕ ТУК

ОБЯВА

• Обучение на ученици от предучилищна възраст до 12 клас, съобразено с програмата на МОН. Телефон за справка: 0030 6994160744

• Кръжоци по художествено слово и театър, народни танци

• Изучаване на гръцки и английски език. Записвания: 0030 6994160744Всички дейности се извършват на адреса на училището в Атина, вижте го в подменю "Начало". Телефон за справка 0030 6994160744

Организатор: Гръцко-Българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" – Атина.