Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


Приказки и други забавни и/или полезни неща

За да спрете музиката натиснете нотите в десния горен ъгъл на играта Untangle

Целта е никои връзки между точки да не се пресичат. Движете точките чрез задържан натиснат ляв бутон и го отпускайте където искате да останат.