Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ЗА НАС... Какво правим

Формално...

Обучението в неделното училище е съобразено с изискванията, регламентирани в съответните нормативни актове на българското законодателство във връзка с организирането на обучение за български граждани по български език и литература, история и цивилизация и география (в частта им, отнасяща се до историята и географията на България) в чужда държава, включително и за подготовка на деца в подготвителния клас и в предучилищната група.
Неделното училище се ръководи от УС на сдружението, което действа самостоятелно и съвместно с избран от Общото събрание на родителите Родителски съвет, според изискванията на ПМС №90.

... И реално

Обучението:
  1) Методически е обезпечено с прилагането на утвърдените от министъра на образованието науката и младежта на Република България за българската образователна система учебни планове,учебни програми и учебници.
  2) Се осъществява от правоспособни учители с професионална (педагогическа) правоспособност за преподаването на конкретните учебни дисциплини.
  3) Организирано е в самостоятелни паралелки, с ограничен брой ученици, за постигане на спокойна и резултатна работна среда.
  4) Училището има изградено сътрудничество с Организация на младите психолози в България, Сдружение Общество за култура и съпричастност „ЩЪРКЕЛИТЕ”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”.

Медиите - за нас...
*  Празничен концерт за 1-ви юни в българското училище в Атина
*  12.05.2014: В храма ”Св.Преподобни Йоан Рилски” бе чествана тържествено паметта на Светите братя Кирил и Методий
*  19.03.2014: Урок по родолюбие в Атина
*  04.03.2014: 3-март в българския православен храм „Св. Иван Рилски“ в Атина
*  13.02.2014: Карнавал в училище 'Паисий Хилендарски' в Атина