Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


ЗА НАС... Кои сме ние

Формално...

Неделното училище "Паисий Хилендарски" представлява самостоятелно юридическо лице, има собствен данъчен номер, собствен печат, патент на името "П. Хилендарски" и всеки друг, който използва същото наименование за неделно училище в гр.Атина е невалиден и незаконен, поради което ще му бъде потърсена съдебна отговорност.
Неделното училище се ръководи от училищното настоятелство, което действа самостоятелно, а само в случай на нужда се консултира с родителите.

... И реално

Участието на учениците в съответните класове е съобразено както с тяхната възраст, така и с нивото на техните знания по съответните дисциплини по преценка на компетентните и отговорните за обучението в неделното училище учители.
Всеки родител може да довери детето си на грижите на учителите.