Затворете този прозорец, за да се върнете обратно в сайта, или кликнете ТОЗИ линк
Българско неделно училище

Българско неделно училище "Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция
:) РешавАлка, с която да получите отговора на математически задачи :)

За дроби, пропорции, проценти, периметри, лица, обеми - изберете Basic Math
За алгебра, тригонометрия - изберете съответния раздел
За суми, граници (lim), логаритми (log, lg, ln) - изберете Precalculus

Използвайте бутона "Show", за да сте сигурни, че сте задали правилно условието на задачата.