Page 19 / 20  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 2801/2000  (published on March 3, 2000; Government Gazette Issue A, Vol. 46) .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions .:.
Google translations of Law 2801/2000 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

625

από το αρμόδιο κατά τις οικείες διατάξεις όργανο αυτών και εγκρίνονται από τον Υπουργό Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Με απόφαση των ίδιων ως άνω Υπουργών είναι δυνατόν να ορίζεται ότι σε περίπτωση που τα κατατιθέμενα ποσά στο λογαριασμό της παρ. 4 δεν επαρκέσουν για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων προσόδων και κεφαλαίων η διαφορά καλύπτεται από το Ν.Π.Δ.Δ. ή τη δημόσια επιχείρηση, κατά περίπτωση.

12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ή των αρμόδιων κατά την παρ. 11 Υπουργών η έκδοση τίτλων προεσόδων μπορεί να πραγματοποιείται μέσω τρίτου νομικού προσώπου, προς το οποίο μεταβιβάζονται μελλοντικά έσοδα του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή των αναφε- ρόμενων στην προηγούμενη παράγραφο δημοσίων επιχειρήσεων. Η μεταβίβαση αυτή και οι σχετικές συμβάσεις απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, δικαίωμα ή άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου. Κατά τα λοιπά και στην περίπτωση αυτήν εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραγράφων 1-11 του παρόντος.

Άρθρο 15

Η παράγραφος 4 του άρθρου 26 του ν. 2668/1998 'Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 282 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:

"4. Για τυχόν υφιστάμενες παραλείψεις του ΕΛ.ΤΑ. ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επιβάλλονται τα πρόστιμα ή οι άλλες κυρώσεις του π.δ. 186/1992 μέχρι 31.12.2000, εφόσον οι παρατυπίες δεν επηρεάζουν τα οικονομικά αποτελέσματα."

Άρθρο 16

1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4, 5 του άρθρου 7 του ν. 2323/1995 τροποποιούνται ως εξής:

Ί. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορούν να ιδρύονται, να μετακινούνται ή να καταργούνται λαϊκές αγορές, στην περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, μετά από γνώμη της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Λαϊκών Αγορών.

2. Οι δήμοι και οι κοινότητες, εκτός αυτών που βρίσκονται στις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητας των Νομαρχιακών Διαμερισμάτων Αθηνών και Πειραιώς, μπορούν με αποφάσεις των συμβουλίων τους, που λαμβά-

νονται σύμφωνα με το άρθρο 37 Δ.Κ.Κ., να μετακινούν λαϊκές αγορές, καθώς και να προσδιορίζουν με ακρίβεια το χώρο λειτουργίας τους.

Η αρμοδιότητα για την ίδρυση και κατάργηση των λαϊκών αγορών παραμένει στο οικείο νομαρχιακό συμβούλιο, το οποίο λαμβάνει τη σχετική απόφαση, ύστερα από γνώμη του κατά τόπο αρμόδιου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα της λειτουργίας των λαϊκών αγορών της εδαφικής περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών - Πειραιώς, τα προϊόντα που διατίθενται, τα επαγγέλματα, οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση, μεταβίβαση, προσωρινή ή οριστική ανάκληση, αδράνεια και αναθεώρηση των αδειών πωλητών, η κατανομή των θέσεων, η επιβολή κυρώσεων, η συγκρότηση επιτροπών, καθώς και κάθε άλλο θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και τους πωλητές τους.'

2. Οι παράγραφοι 2. 3, 4 του άρθρου 31 του ν. 2000/ 1991 καταργούνται.

Άρθρο 17

Η ρύθμιση του εδαφίου α' της παραγράφου 4 του άρθρου εβδόμου του ν. 1955/1991 ισχύει και για τα έργα αναβάθμισης, ανάπτυξης και αξιοποίησης των υφιστάμενων σταθμών των Η.Σ.Α.Π.. Οι απαιτούμενες άδειες χορηγούνται με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Άρθρο 18

Στο άρθρο 24 του ν. 588/1977 (ΦΕΚ 148 Α') προστίθεται παράγραφος 4, που έχει ως εξής:

"4. Με απόφαση του οικείου νομάρχη και κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων, χορηγείται άδεια εκμεταλλεύ- σεως επιβατηγού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσεως, μετά μετρητού (ταξί) με έδρα την πρωτεύουσα του νομού, σε όσους οι ίδιοι ή οι κληρονόμοι τους στη συνέχεια, από του έτους 1930 και μετέπειτα διατηρούσαν και είχαν μονίμως υπό την εκμετάλλευσή τους φορτοεπι- βατικό ή επιβατικό αυτοκίνητο, εξυπηρετούντες με αυτό- άγονη γραμμή του νομού, μέχρις ενάρξεως της ισχύος του ν. 866/1979, στις ευεργετικές διατάξεις του οποίου, για οποιονδήποτε λόγο, δεν μπόρεσαν να υπαχθούν."     +++ Original +++
Greece: Law 2801/2000 published on March 3, 2000 .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions