Page 17 / 20  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 2801/2000  (published on March 3, 2000; Government Gazette Issue A, Vol. 46) .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions .:.
Google translations of Law 2801/2000 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

ФЕК 46

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

623

Άρθρο 11 Τρόπος κάλυψης δαπανών

1. Οι δαπάνες ύψους 110.000.000 δρχ., που προκα- λούνται σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 2 και 3, καθώς και οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις των άρθρων 8 παρ. 7 περ. γγ' και 10 παρ. 6 καλύπτονται από την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων εσόδων, που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 4 περ. Δ' και 5 περ. Γ',

2 παρ. 4 και 5, 5 παρ. 2, 8 και 12, 6 παρ. 4, 5, 6 και

7 και 8 παρ. 5γ, 6δ, 10 και 13.

2. Η δαπάνη που προκαλείται από τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 4 περ. Ε' καλύπτεται από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) - (έργα - μελέτες Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών).

3. Η απώλεια δημοσίων εσόδων που προκαλείται από τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 3 και 10, 5 παρ. 6 και 9 παρ. 3 αντισταθμίζεται από την κατά τα ανωτέρω αύξηση εσόδων.

4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 περ. Ε' καλύπτονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού των οικείων Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. και λοιπών φορέων της Γ ενικής Κυβέρνησης.

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ν.Α., από τις διατάξεις του άρθρου

5 παρ. 4 υπερκαλύπτονται από τη σημαντική αύξηση εσόδων των Ν.Α., που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 5 περ. Δ, 2 παρ.

6 και 7, 5 παρ. 4, 6 παρ. 7 και 8 παρ. 11.

6. Οι δαπάνες ύψους 250.000.000 δρχ. σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, που προκαλούνται από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Γ' και ΣΤ' α' και β\ 2 και 4, καθώς και οι δαπάνες των άρθρων 9 παρ. 1 περ. Δ' στ’, ζ- και η' και 5 καλύπτονται κατά ένα μέρος τους από την αναμενόμενη αύξηση εσόδων που θα προκύψει από την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 1 περ. Εβ' και κατά το υπόλοιπο μέρος τους από τις πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.

Άρθρο 12 Καταργούμενες διατάξεις

Από της ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1. Η παρ. 2 του άρθρου 6, η περίπτωση ε’ της παρ.

3 του άρθρου 7, το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

2. Η περ. β' του άρθρου 3 του ν. 1073/1980, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 14 του ν. 2366/ 1995 και όπως συμπληρώθηκε η περ. β' του τελευταίου με την παρ. 11 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997.

3. Η παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2052/1992, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997, καθώς Kat το εδάφιο δεύτερο της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2465/1997.

4. Η παρ. 7 του άρθρου 15, το άρθρο 4, η παρ. 11 του άρθρου 2 και το εδάφιο δ' της παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 1959/1991, καθώς και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 2671/1999.

5. Η περίπτωση γ" της παραγράφου 7 του άρθρου 8, τα εδάφια γ' και δ' της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 και τα εδάφια 14 και 15 της περίπτωσης β' της παρ. 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

6. Η παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 1350/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37 του ν. 1959/1991 και το εδάφιο 8 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995.

7. Το εδάφιο β- της περίπτ. β’ της παρ. 4 του άρθρου

8 του ν. 2366/1995, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2578/1998.

8. Η παρ. 10 του άρθρου 9 και η παρ. 2 του άρθρου

4 του ν. 1244/1972.

9. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.δ. 1244/1972, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του ν. 1780/1968.

10. Το άρθρο 3 του ν. 1010/1980.

11. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 17 του ν. 2166/1993.

12. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.δ. 2624/1953.

13. Οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955.

14. Το άρθρο 6 του ν. 2346/1994.

15. Η παρ. ιδ- του άρθρου 1 του ν.δ. 304/1969.

16. Ο ν. 2075/1992 υπό την επιφύλαξη του άρθρου 1, στοιχείο Η', εδάφιο τελευταίο του παρόντος και το άρθρο έκτο του ν. 2246/1994, καθώς και οι διατάξεις της nap. Ε' περίπτωση 10 και 11 του άρθρου 2 του ν. 2647/1998.

17. Κάθε διάταξη νόμου ή π.δ. ή υ.α. που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος νόμου ή κατά τσ μέρος που ρυθμίζει κατά διάφορο τρόπο θέματα που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

Άρθρο 13

1. Στο τέλος της παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 2465/1997 (ΦΕΚ 28 Α'), προστίθενται νέα παρ. 13 ως εξής:

"13. Επιτρέπεται η διασκευή ή η αντικατάσταση ήδη κυκλοφορούντων επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, στο όνομα επαγγελματιών αυτοκινητιστών, σε επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, με έδρα την αναγραφόμενη στην άδεια κυκλοφορίας του.

Οι ιδιοκτήτες των επιβατηγών δημόσιας χρήσης αυτοκινήτων, που κατ' εφαρμογή της παρούσας παραγράφου θα θέσουν σε κυκλοφορία επιβατηγό δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, ύστερα από διασκευή ή αντικατάσταση, δύ- νανται οποτεδήποτε το επιθυμούν να διασκευάσουν ή να αντικαταστήσουν αυτό με Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο, με έδρα την έδρα του διασκευασθέντος ή αντικατασταθέντος.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις διασκευής Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο για τη μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, καθορίζονται στην Β - 21336/462/ 16.7.1997 (ΦΕΚ 628 Β') απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών."

Οι παράγραφοι 13 και 14 αναριθμούνται σε 14 και 15.

2. Στο άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:

‘δ) Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών κυκλοφορίας Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων για την εξυπηρέτηση των τοπικών αναγκών.

Η δυνατότητα κυκλοφορίας των πιο πάνω φορτηγών αυτοκινήτων περιορίζεται εντός του νησιού, με δυνατότητα μεταφοράς εμπορευμάτων προς και από τα λιμάνια που συνδέονται ακτοπλοϊκώς.'

3. Το άρθρο 2 του ν. 1214/1981 (ΦΕΚ 286 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 6 του     +++ Original +++
Greece: Law 2801/2000 published on March 3, 2000 .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions