Page 15 / 20  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 2801/2000  (published on March 3, 2000; Government Gazette Issue A, Vol. 46) .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions .:.
Google translations of Law 2801/2000 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

621

ε. Ως προϋπηρεσία, για την κατάταξη των μεταφε- ρόμενων σε μισθολογικά κλιμάκια, λαμβάνεται αποκλειστικά η πραγματική υπηρεσία στην πρώην Ε.Α.Σ., στον Ο.Α.Σ.Α., στην Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε., στους Η.Σ.Α.Π. Α.Ε., στα Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. και στον ΟΣΕ Α.Ε., εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α').

στ. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

ζ. Η μεταφορά του παραπάνω προσωπικού γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

5. Στην περίπτωση ιβ' του άρθρου 2 του ν.δ. 638/ 1970 (ΦΕΚ 113 Α'), όπως αυτό διαμορφώθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α), προστίθεται υποπερίπτωση IV, που έχει ως εξής:

"IV. για την αποστολή των τέκνων των υπαλλήλων του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των υπηρεσιών του τομέα Μεταφορών (Υπηρεσίες Μεταφορών - Επικοινωνιών και ΚΤΕΟ) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, στις παιδικές κατασκηνώσεις".

6. Οι μεταταχθέντες σε ανώτερο κλάδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του π.δ. 611/1977 (Υ.Κ.), μόνιμοι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, που υπηρετούσαν σε πρώην περιφερειακές υπηρεσίες του, των οποίων οι πράξεις μετάταξης δη- μοσιεύθηκαν μετά την κατάργηση των ανωτέρω Υπηρεσιών στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καταλαμβάνουν συνιστώμενες, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προσωποπαγείς θέσεις μόνιμου προσωπικού, άνευ απόληψης διαφοράς αποδοχών για το μέχρι της δημοσίευσης της εν λόγω πράξης διάστημα, εξακολουθούν δε να θεωρούνται αποσπα- σμένοι στην οικεία νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 39 του ν. 2218/1994, όπως αυτό ισχύει.

7. Με απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη μετατροπή, σε ελληνικές, αδειών οδήγησης που εκδόθηκαν σε κράτη μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

8. Η αποζημίωση που καθορίστηκε με την αριθμ. 75351/804/14.8.1996 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (ΦΕΚ 715 Β') ‘περί συγκρότησης Επιτροπής αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας βάσει του άρθρου 8 παρ. 9 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α')", όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 83719/ 1035/4.11.1996 όμοια απόφαση (ΦΕΚ 1025 Β'), καταβάλλεται και στα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής και τον αναπληρωτή γραμματέα αυτής."

9.. α. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, τα οποία τίθενται σε αντικατάσταση άλλων αντίστοιχης κατηγορίας, εφόσον διαπιστωθεί ότι, το αντικατασταθέν αυτοκίνητο όχημα κυκλοφορεί κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων, με απόφαση του οικείου νομάρχη κατάσχεται το παρανόμως κυκλοφορούν αυτοκίνητο και αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες αυτού, ενώ ανακαλείται οριστικά το δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας, ως δημόσιας χρήσης, του νομίμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου οχήματος, αν στοιχεία αυτού χρησιμοποιήθηκαν, καθ'

οιονδήποτε τρόπο, για τη θέση σε κυκλοφορία του παρανόμως κυκλοφορούντος αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης.

β. Αυτοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας, τα οποία κατά παράβαση των ισχυουσών διατάξεων κυκλοφορούν ως δημόσιας χρήσης χωρίς να έχουν το δικαίωμα αυτό, με απόφαση του οικείου νομάρχη αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες και ανακαλείται το παρανόμως χορηγηθέν δικαίωμα άδειας κυκλοφορίας ως δημόσιας χρήσης και το αυτοκίνητο όχημα κατάσχεται.

γ. Στα εδάφια της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του α.ν. 261/1968 (ΦΕΚ 12 Α').

10 α. Από της ισχύος του παρόντος και εφεξής σε περίπτωση αναγκαστικής κατάσχεσης και πλειστηρια- σμού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης κάθε κατηγορίας, το αυτοκίνητο μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσης μεταβιβάζεται στον υπερθεματιστή αυτού.

Ο υπερθεματιστής υποχρεούται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της κα- τακυρωτικής πράξης πλειστηριασμού να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, εφόσον έχει τις από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ανάλογα με το εκπλειστηριασθέν δημόσιας χρήσης αυτοκίνητο όχημα.

Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν έχει τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις για να εκδώσει άδεια κυκλοφορίας στο όνομά του, υποχρεούται μέσα στην ίδια προθεσμία να το μεταβιβάσει μετά της άδειας κυκλοφορίας σαν δημόσιας χρήσεως, σε πρόσωπο που να έχει τις προϋποθέσεις απόκτησης αυτού. Εάν πα- ρέλθει η προθεσμία αυτή και το αυτοκίνητο δημόσιας χρήσης δεν έχει μεταβιβασθεί, το δικαίωμα άδειας δημόσιας χρήσης χάνεται, εάν πρόκειται για ολόκληρο ποσοστό, ενώ εάν πρόκειται για ιδανικό μερίδιο, ανεξαρτήτως ποσοστού, μεταβιβάζεται στο συνιδιοκτήτη αυτού, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων του ν.δ. 1061/1971 (ΦΕΚ 270 Α).

β. Σε περίπτωση αφαίρεσης κατοχής αυτοκινήτου οχήματος δημόσιας χρήσης, από τον διατηρήσαντα την κυριότητα αυτού πωλητή, εφόσον η άδεια κυκλοφορίας είχε εκδοθεί στο όνομα του κατόχου, στον τέως κάτοχο του αφαιρεθέντος αυτοκινήτου (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) παρέχεται νέα άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, ίδιας κατηγορίας με το αφαιρεθέν,· εφόσον είναι επαγγελματίας αυτοκινητιστής ή επαγ- γελματίας οδηγός αυτοκινήτου, προσκομίσει δε νέο αυτοκίνητο και υποβάλει όλα τα απαιτούμενα δικαιολο- γητικά για την έκδοση της νέας άδειας κυκλοφορίας μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός (1) έτους από την ημερομηνία της αφαίρεσης. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το δικαίωμα απόλλυται αυτοδικαίως.

γ. Από της ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 31 του ν.δ. 3334/1955 (ΦΕΚ 254 Α') και το άρθρο 16 του ν.1959/1991.

11. Στο άρθρο 1 του ν.δ. 304/1969 (ΦΕΚ 195 Α-) προστίθεται εδάφιο ια', ως εξής:

Ία. Φορείς παροχής υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, όπως αυτοί καθορίζονται στην περίπτ. ζ' του άρθρου 2 του π.δ. 285/1998 (ΦΕΚ 207 Α'), αποκλειστικά εντός του χώρου των αεροδρομίων."

12. Τα επιβαλλόμενα από την Ε.Ε.Τ.Τ. πρόστιμα και οι χρηματικές ποινές, κάθε είδους, καθώς και οι καθυ- στερούμενες οφειλές προς αυτή, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).     +++ Original +++
Greece: Law 2801/2000 published on March 3, 2000 .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions