Page 12 / 20  |   *Home*   *Greece, Law 4070/2012*   *Greece, 11-10-2012: Electronic Communications Legal Framework Guide*   <<  Added text of law 4070/2012 for translation
Greece, Law 2801/2000  (published on March 3, 2000; Government Gazette Issue A, Vol. 46) .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions .:.
Google translations of Law 2801/2000 from Greek language to English, Afrikaans, Albanian, Arabic, Armenian, Azerbaijani, Basque, Belarusian, Bengali, Bulgarian .:. Catalan, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, Esperanto, Estonian, Filipino, Finnish, French .:. Galician, Georgian, German, Gujarati, Haitian Creole, Hebrew, Hindi, Hungarian, Icelandic, Indonesian, Irish, Italian .:. Japanese, Kannada (Kanarese), Korean, Lao, Latin, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Malay, Maltese .:. Norwegian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian, Slovak, Slovenian, Spanish, Swahili, Swedish .:. Tamil, Telugu, Thai, Turkish, Ukrainian, Urdu, Vietnamese, Welsh, Yddish

 1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

618

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

τοκινήτου Ε.Δ.Χ., που προβλέπεται από τους κανονισμούς λειτουργίας των αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. (π.δ. 243/ 1987 και π.δ. 244/1987), όπως αυτοί κάθε φορά ισχύουν, απαιτείται ο υποψήφιος:

αα. Να μην είναι μόνιμος υπάλληλος ή να μην υπηρετεί με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. του δημόσιου τομέα του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α'), όπως ισχύει κάθε φορά.

ββ. Να μην έχει συνταξιοδοτηθεί από οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο ή από το Δημόσιο.

γγ. Να είναι, από 1.1.2001, κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης ειδικού επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαίδευσης και κατάρτισης επαγγελματιών οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων. Οι λεπτομέρειες για την οργάνωση και λειτουργία των κέντρων επιμόρφωσης των οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. Κέντρα επιμόρφωσης μπορούν να συστήνουν και οι Επαγγελματικές Οργανώσεις των ιδιοκτητών και οδηγών Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

δδ. Να υποστεί θεωρητική εξέταση σε ύλη: ί) γενικών γνώσεων επί των Κανονισμών Λειτουργίας, του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. και τεχνικών γνώσεων επί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, ϋ) ειδικών γνώσεων, που για μεν την περιοχή της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1437/1984 καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, για όλες δε τις λοιπές περιοχές της χώρας με απόφαση του οικείου νομάρχη και εε. Να πληροί τις προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας των υποψήφιων οδηγών της ομάδας 2 του π.δ. 1551/1996 (ΦΕΚ 115 Α'), όπως εκάστοτε ισχύει.

β. Για να διατηρηθεί ή ανανεωθεί η ειδική άδεια, θα πρέπει ο κάτοχός της να ικανοποιεί τις προϋποθέσεις των εδαφίων αα', ββ' και εε' της περίπτωσης α' της παραγράφου αυτής. Σε περίπτωση που εκλείψει οποια- δήποτε προϋπόθεση διατήρησης του δικαιώματος της ειδικής άδειας, ο κάτοχός της υποχρεούται να επι- στρέψει το δελτίο της ειδικής άδειας στην αρμόδια αρχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι κάτοχος ειδικής άδειας δεν την επέστρεψε, όπως όφειλε, επειδή έπαψε να υπάρχει κάποια από τις προϋποθέσεις διατήρησης του δικαιώματος της, η αρμόδια υπηρεσία που τη χορήγησε ή την επέκτεινε, με πράξη της την ανακαλεί και ο κάτοχός της στερείται στο μέλλον του δικαιώματος απόκτησης νέας ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου.

Η ειδική άδεια επιστρέφεται στον κάτοχό της εφόσον εκλείψουν οι λόγοι για τους οποίους έπαυσε η διατήρηση του δικαιώματος της. Στο χρονικό διάστημα, που διαρκεί η αιτία για τη μη κατοχή της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή η ειδική άδεια έχει αφαιρεθεί για οποιονδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται η χορήγηση νέας.

γ. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, θα καθορισθούν οι λοιποί όροι, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια, για την απόκτηση, ανανέωση και ανάκληση (απώλεια προϋποθέσεων ή λόγω παραβάσεων - Point System, κ.λπ.) της ειδικής άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων.

8. Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται ως Ε.Δ.Χ. πρέπει, από 1.1.2003, να είναι ηλικίας, μη συμπεριλαμβανομένου του έτους κατασκευής τους, μέχρι δεκαπέντε (15) ετών.

9. (α) Επιτρέπεται η προμίσθωση από τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα του ν. 1437/1984 εντός των διοικητικών ορίων της έδρας αυτών.

(β) Η προμίσθωση εκτός των διοικητικών ορίων της έδρας των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο αν η ανάθεση της προμίσθωσης γίνεται όταν το Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητο βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του και ο προορισμός του εκμισθωτή βρίσκεται επίσης εντός των διοικητικών ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Στις περιπτώσεις αυτές οι οδηγοί των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων είναι απαραίτητα εφοδιασμένοι με βεβαίωση της μίσθωσης, στην οποία αναφέρονται η συγκεκριμένη ημέρα και ώρα της μίσθωσης, η διάρκειά της, καθώς και η τοποθεσία παραλαβής, μεταφοράς και αποβίβασης των επιβατών που σχετίζονται με την προμίσθωση.

Ειδικά για την περίπτωση προμίσθωσης που αφορά την παραλαβή επιβατών από αεροδρόμια, λιμάνια, σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς υπεραστικών λεωφορείων, η βεβαίωση της μίσθωσης θα πρέπει απαραίτητα να περιέχει τα ονοματεπώνυμα των επιβατών και τα στοιχεία της άφιξής τους (όπως αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου, πιθανή ώρα άφιξης).

10. α. Ο υπεύθυνος συνεργείου τοποθέτησης ταξιμέτρων, που παραβαίνει τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 8 του άρθρου 17 των προεδρικών διαταγμάτων 243/1984 και 244/1984 (ΦΕΚ 104 Α'), τιμωρείται με αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος για δύο (2) έτη, ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, τριών (3) μηνών και πρόστιμο, τουλάχιστον, πεντακοσίων χιλιάδων

(500.000) δραχμών.

β. Σε περίπτωση υποτροπής, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης, τουλάχιστον, έξι (6) μηνών, πρόστιμο, τουλάχιστον, ενός εκατομμυρίου (1.000.000) δραχμών και οριστική αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του υπεύθυνου του συνεργείου και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συνεργείου για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον.

γ. Οι παραπάνω ποινές επιβάλλονται με απόφαση του δικαστηρίου.

11. Στους οδηγούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 8 του π.δ. 243/1987 και του π.δ. 244/1987 (υπερβολικό κόμιστρο), επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πενήντα χιλιάδες (50.000) δραχμές έως τριακόσιες χιλιάδες

(300.000) δραχμές και επιπλέον:

α. Αν το εισπραχθέν κόμιστρο είναι μεγαλύτερο του προβλεπόμενου κατά ποσοστό άνω του 50% αφαιρείται, οριστικά και χωρίς δικαίωμα απόκτησης άλλης, η ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Αν ο οδηγός είναι και ιδιοκτήτης του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, κατά ποσοστό 100%, αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος από ένα (1) έως δύο (2) χρόνια.

β. Σε περίπτωση υποτροπής εντός τριετίας από την προηγούμενη παράβαση, εφόσον ο παραβάτης είναι και κύριος του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου σε ποσοστό 100%, α- φαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι κρατικές πινακίδες από δύο (2) έως τέσσερα (4) χρόνια.

Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται μετά από αποφάσεις των Δευτεροβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και πράξεις των οικείων νομαρχών.

12. Η περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.1437/1984 αντικαθίσταται ως εξής:

"β. Από εκπρόσωπο του Νομαρχιακού Συμβουλίου της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του με απόφαση αυτού'.

13. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11 και 12 του παρόντος άρθρου τροποποιούνται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.     +++ Original +++
Greece: Law 2801/2000 published on March 3, 2000 .:. Personalize the competence of the Ministry of Transport and Communications and other provisions