Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция
Проект на програмата "Еразъм +" за иновации и обмен на добри практики в образованието, като партньор на Сдружение на младите психолози в БългарияИнформация за проекта на програмата "Еразъм +"


Гръцко-българско сдружение за култура "Паисий Хилендарски" приключи работа по проект на програмата "Еразъм +" за иновации и обмен на добри практики в образованието, като партньор на Сдружение на младите психолози в България.
Програмата бе насочена към превенция на отпадането на младите хора от образователната система.
Работният екип взе участие в първите два етапа на програмата, като подготви доклад-проучване за законовите механизми и неправителствени дейности в република Гърция, регулиращи тези процеси, както и извърши обучителни тренинги и психологическо тестване на 100 ученика на възраст от 12 до 18 години по методика, оценяваща психологическите нагласи на учениците.
Резултатите бяха анализирани от училищен психолог и предоставени на СМПБ.