Българско неделно училище
"Паисий Хилендарски" - Атина, Гърция


Езикови курсове в Атина за изучаване на гръцки за българи, английски, испански, български език за чужденци и др.

Езикови курсове в Атина


Гръцко-българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“ организира езикови курсове за изучаване на гръцки език, английски, испански и български за чужденци. Занятията са организирани в малки присъствени и онлайн групи.
Университетски преподавател с педагогически опит и креативни модели на преподаване.
Начало: 1-ви октомври, 2022.
Контакти: +30 693 2833 495, г-жа Ники Гоци

Ο Ελληνοβουλγαρικός Σύλλογος Πολιτισμού «Παΐσιος Χιλανδαρινός» (Паисий Хилендарски) διοργανώνει μαθήματα γλώσσας για την εκμάθηση ελληνικών, αγγλικών, ισπανικών και βουλγαρικών για αλλοδαπούς. Μαθήματα σε μικρές ομάδες πρόσωπο με πρόσωπο και διαδικτυακά.
Πανεπιστημιακός καθηγητής με παιδαγωγική εμπειρία και δημιουργικά μοντέλα διδασκαλίας.
Έναρξη: 1 Οκτωβρίου 2022.
Τηλ. επικοινωνίας: +30 6932833495, κα Νίκη Γκότση

ОРГАНИЗАТОРГръцко-Българско сдружение за култура „Паисий Хилендарски“ – Атина.